Komen de reliëfs van de voormalige LTS terug?

In 2020 stelde PvdA/GroenLinks vragen over de reliëfs die aangebracht waren op het intussen gesloopte WMBO-gebouw aan de hoek Raadhuisstraat-Nijverheidstraat in Panningen. Op deze reliëfs zijn ambachten uitgebeeld. Wij vroegen het college te onderzoeken of deze reliëfs terug konden komen op een passende plek in de nieuwbouw. Dat zou een zichtbare herinnering zijn aan de hier destijds gevestigde LTS, waar heel veel jonge mensen uit Panningen en omstreken een ambacht hebben geleerd.

Het antwoord dat het College in oktober 2020 op onze vraag gaf, bestond uit twee mededelingen. De eerste mededeling was dat de reliëfs inderdaad verwijzen naar de ambachten die op deze locatie zijn onderwezen. Het college vond ook dat deze ‘herinnering’ van waarde is. Daarom zou het college bij de sloopwerkzaamheden van de gebouwen speciale aandacht vragen voor het behoud van deze reliëfs. Dat is ook gebeurd. De reliëfs zijn met zorg losgemaakt en netjes opgeslagen. De tweede mededeling was dat het college bij de herinrichting van de VMBO-locatie zou letten op het behoud van deze karakteristieke en beeldbepalende reliëfs. Het college gaf aan de intentie te hebben om deze reliëfs een nieuwe plek te geven op de locatie van de voormalige LTS/VMBO. De mogelijkheden daartoe zouden worden onderzocht. Dat was najaar 2020.

We zijn intussen bijna drie jaar verder. Er is een aantal woningen op deze locatie in aanbouw. Langs Nijverheidsstraat is een kale muur verrezen. Ongeveer op de plek waar de ambachtenreliëfs vroeger te zien waren. Dat zou een uitstekende plek zijn waar deze reliëfs opnieuw tot hun recht zouden kunnen komen. We hebben intussen opnieuw vragen gesteld aan het college, want we zijn benieuwd wat het college gedaan heeft om de reliëfs teruggeplaatst te krijgen. Als het niet alsnog kan op de kale muur langs de Nijverheidsstraat, dan wellicht op een andere goed zichtbare plek op deze LTS/VMBO-locatie.

Annigje Primowees, Frits Berben, Raf Janssen,
Raadsleden PvdA/GroenLinks Peel en Maas

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *