Krijgen coronahelden loon naar werken?

Meer dan één miljoen mensen die onmisbaar werk doen, krijgen hiervoor nauwelijks het minimumloon van 9,33 per uur. Hiervan kun je niet rondkomen. Al maanden is alom geapplaudisseerd voor werkers in vitale sectoren. Prachtig, maar rekeningen kun je niet betalen van applaus. De FNV voert actie onder het motto: ‘Sta op voor 14!’ Als het minimumloon opgetrokken wordt naar 14 euro per uur, krijgen mensen waar ze recht op hebben: een leefbaar loon. En de sociale ongelijkheid wordt minder.

De FNV heeft handtekeningen verzameld voor een eerlijk minimumloon. Ze wil deze aanbieden aan de lokale politiek met het verzoek de oproep door te geven aan het kabinet. PvdA/GroenLinks neemt de oproep graag in ontvangst.

Wij doen dat op de eerste plaats uit respect voor de vele werkers in vitale beroepen die ondanks hun karige beloning toch iedere dag klaar staan om hun onmisbare werk te doen. Wij doen dat op de tweede plaats omdat een verhoging van het minimum gunstig is voor de lokale economie. Als mensen met een minimuminkomen iets meer krijgen, besteden ze dat vooral bij de lokale middenstand.

De verhoging kost meer geld aan salarissen, maar dat komt terug door meer omzet. Op de derde plaats nemen we de petitie graag in ontvangst omdat uitkeringsgerechtigden ook profiteren van een verhoging van het minimumloon.

We hebben van de FNV vernomen dat CDA, VVD en Lokaal Peel en Maas de petitie niet in ontvangst nemen. Dat is spijtig. Wellicht kunnen deze partijen contact opnemen met de gemeenteraad van Valkenburg. Daar is een motie ingediend die steun uitspreekt voor de verhoging van het minimumloon. Die motie, mede ingediend door het CDA, is met ruime meerderheid aanvaard. Wij dienen binnenkort een soortgelijke motie in. We zijn benieuwd wat onze collega-fracties doen. Steunen ze de helden van de coronacrisis?

Annigje Primowees, Frits Berben, Raf Janssen, raadsfractie PvdA/GroenLinks

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *