Lokale signalen aan landelijke overheid doen ertoe

Met signalen over lokale situaties proberen gemeenten invloed uit te oefenen op de landelijke overheid. Het doorgeven van signalen heeft ook een belangrijke functie voor de eigen inwoners. Het laat zien dat de lokale overheid weet heeft van de nijpende situatie van burgers en bedrijven in de eigen gemeente.

De laatste tijd hebben veel burgemeesters zo’n lokaal signaal afgegeven. In de gemeenteraad wordt ook regelmatig voorgesteld om een signaal af te geven aan de landelijke overheid. Dat gebeurt op voorstel van een of meer fracties die merken dat er medeburgers zijn bij wie het water tot voorbij de lippen staat. De reacties van de verschillende fracties op zo’n signaalvoorstel maken duidelijk voor welke burgers en belangen deze fracties opkomen. Een tijd geleden heeft PvdA/GroenLinks een motie ingediend om een brief te sturen aan het kabinet om aan te dringen op het verhogen van het minimumloon en de koppeling met uitkeringen en AOW te handhaven.

Slechts 6 raadsleden steunden dit voorstel, onder wie de 3 raadsleden van PvdA/GroenLinks. CDA, Lokaal Peel en Maas en VVD waren van oordeel dat zo’n signaal over het te lage minimuminkomen niet afgegeven hoefde te worden. Inmiddels is het minimumloon met een paar dubbeltjes verhoogd. Veel te gering vinden wij. Zeker gezien de prijsstijgingen. En de koppeling met de AOW is losgelaten.

Wij zullen opnieuw een voorstel indienen om hierover een signaal af te geven aan de landelijke politiek. Mogelijk krijgen we nu meer steun.

Annigje Primowees, Frits Berben, Raf Janssen,
Raadsleden PvdA/GroenLinks Peel en Maas

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *