Raadsondersteuning Marie-José Kleinen

Marie-Jose Kleinen

Ik ben geboren en getogen in Baarlo. Na de middelbare school ben ik in Nijmegen fysiotherapie gaan studeren. Daarna ben ik gaan werken in Heerlen, waar ik Marcel heb leren kennen. In 1973 zijn we in Dordrecht gaan wonen en werken. Daar zijn ook onze beide zoons geboren. In 1990 zijn we weer in Baarlo gaan wonen en ben ik de trotse oma geworden van 3 kleinzoons. Hier ben ik politiek actief geworden. Als bestuurslid, voorzitter en commissielid van de PvdA. In 2006 ben ik wethouder geworden in de gemeente Maasbree en nu ben ik gemeenteraadslid in de gemeente Peel en Maas. Wat is er leuker dan je inzetten voor je eigen gemeente? Als je dingen wil veranderen, moet je niet aan de zijlijn gaan staan, maar moet je meedoen.

Ik ben een sociaaldemocraat in hart en nieren. Daarom ben ik lid van de PvdA. Ik zit in de raad, omdat ik hier woon en graag mee de lokale problemen wil aanpakken. Vanuit mijn gedachtegoed hou je rekening met eerlijk delen en gelijke kansen voor iedereen; ook voor de zwaksten. Ik wil me dan ook in mijn eigen gemeente bemoeien met armoedebestrijding, schuldhulpverlening, onderwijs, gezondheidszorg en werkgelegenheid. Onze gemeente heeft sinds kort een eigen voedselbank. Ik vind het een schande dat dit nodig is, maar zonder voedselbank redden sommige mensen het niet. Voldoende werkgelegenheid is vanlevensbelang en daarbij hoort natuurlijk een goed ondernemingsklimaat.

Wij hebben een prachtige gemeente met 11 sterke kernen. Er komen veel nieuwe taken naar de gemeente toe met minder geld vanuit het rijk.

Het moet dus anders maar kwalitatief niet slechter. Daar staan we voor, want al deze veranderingen raken wel vaak de zwaksten; kinderen, gehandicapten en zorgbehoeftigen.

Ik ben lid van de PvdA geworden omdat ikgeloof in een samenleving waar plaats is voor iedereen. Waar mensen zich verantwoordelijk voelen voor elkaar. Waar niet alleen het recht van de sterkste geldt, maar waar iedereen kan meedoen. Waar de zwakste worden beschermd en waar alle kinderen recht hebben op goed onderwijs en iedereen toegang heeft tot de gezondheidszorg.

Kortom: waar we eerlijk delen en waar iedereen naar vermogen zijn steentje bijdraagt en waar we onze wereld in goede staat achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen.

marie-jose.kleinen@pvdagroenlinks.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *