Massale bomenkap nabij d’Eerselsberg Maasbree

In de omgeving d’Eerselsberg nabij de Autosnelweg A67 te Maasbree zijn onlangs ettelijke hectares oude waardevolle bomen gekapt. Daarbij is ook een dassenburcht vernield. Dit om ter plekke een ecoduct over de snelweg mogelijk te maken. Het ecoduct is bedoeld om het leefgebied van dieren te vergroten en de biodiversiteit te bevorderen. Een nobel doel. Maar was daarvoor zo’n massale kap wel nodig?

Het is sowieso de vraag of het, gezien de huidige klimaatverandering, wel verantwoord is om massaal bomen te kappen. Had niet een groot aantal bomen behouden kunnen blijven? Er is geen contact geweest met plaatselijke natuurorganisaties zoals Jeugd en Natuur en IVN. Dan had veel voorkomen kunnen worden. Kennelijk is de kap in opdracht van de Provincie gebeurd. PvdA/GroenLinks heeft vragen gesteld aan het College over hoe deze massale kap heeft kunnen ontstaan.

Onze gemeente heeft landelijk bekendheid gekregen omdat hier een overheidsbeleid gevoerd wordt dat zich laat voeden door de kennis en kunde die volop aanwezig is bij burgers. Dat is kennelijk nog niet doorgedrongen tot de provincie. PvdA/GroenLinks roept het College sowieso op om, in de toekomst, veel steviger de vinger aan de pols te houden bij voorgenomen kap van bomen, een steviger vergunningenbeleid te voeren en altijd als gemeente de regie te blijven houden. Bovendien dient altijd van tevoren advies ingewonnen te worden bij de plaatselijke natuurorganisaties. Een filmpje over de verwoesting die is aangericht nabij d’Eerselsberg is terug te zien op onze Facebookpagina.

Fred Peeters
Burgerraadslid PvdA/GroenLinks

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *