Matrassenbelasting en de kleine groene container

Goede dienstverlening tegen een te schappelijke prijs. Eigenlijk moet de afvalstoffenheffing genoeg geld opbrengen om het ophalen en verwerken van afval helemaal te betalen. Dat is niet het geval. Daarom spreken we van goede dienstverlening – want die is goed – tegen een te schappelijke prijs – want deze is niet kostendekkend. In 2021 verhoogt het college de tarieven extra met 15 euro. Dan blijft er nog een tekort van 500.000 euro.

Het college wou dat tekort wegwerken door geld te vragen voor restafvalzakken die nu nog gratis zijn, 2,50 per rol. De coalitie van CDA, VVD en Lokaal Peel en Maas vond dat maar niks en kwam met een ander voorstel:
* het wegbrengen van sommige afval naar het milieupark belasten (10 euro voor een oude matras en 5 euro voor een aanhanger snoeisel);
* in de wintermaanden het GFT-afval niet iedere week ophalen, maar 1 x per 2 weken.

Als alles meezit en niet te veel in de bossen wordt gedumpt, wordt daarmee éénderde van het tekort weggewerkt. Worden om het hele tekort weg te werken in 2022 autobanden, bankstellen of frietvet extra belast? Het coalitievoorstel is omslachtig en een aantasting van het uitgangspunt dat alle burgers gezamenlijk betalen voor goede dienstverlening.

Ons voorstel was daarom om ieder huishouden 5 euro per jaar meer te laten betalen. Als dat een paar jaar volgehouden zou worden, kunnen alle kosten betaald worden met de afvalstoffenheffing.

Verder hebben we benadrukt dat ook in de wintermaanden het GFT-afval iedere week zou moeten worden opgehaald bij huishoudens die een kleine gft-emmer hebben, omdat ze op een appartement of flat wonen. Ons voorstel werd door de coalitie weggestemd.

Dankzij CDA, VVD en Lokaal Peel en Maas komt in 2021 een matrassenbelasting en een snoeiselbelasting en moeten flatbewoners maar zien hoe ze in de wintermaanden het gft-afval in het kleine emmertje gepropt krijgen.

Annigje Primowees, Fris Berben en Raf Janssen,
raadsleden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *