Matrassenbelasting in Peel en Maas

Ja, u lees het goed: er wordt een matrassenbelasting ingevoerd in de gemeente Peel en Maas. Een idee van de coalitiepartijen CDA, VVD en Lokaal Peel en Maas. Welterusten? Of hoogste tijd om wakker te worden?

Op dinsdag 10 november 2020 heeft de gemeenteraad van Peel en Maas de begroting voor 2021 behandeld. Als fractie PvdA/GroenLinks hebben we enkele amendementen ingediend die de begroting wat robuuster zouden maken: van de woonondersteuner die woningbouwinitiatieven in de kernen moet ondersteunen geen aparte functie maken, maar dit werk onderdeel laten zijn van de taak van opbouwwerkers (besparing van 2 x 100.00 euro) en de verblijfsbelasting die al jaren niet is verhoogd ondanks afspraken dat wel te doen, een beetje verhogen (schept cumulatief ruimte in de begroting). Beide amendementen werden verworpen met resp. 4 en 10 stemmen voor en 21 en 15 tegen.

Verder hadden we een amendement om de afvalstoffenheffing voor iedereen een klein beetje duurder te maken i.p.v. het collegevoorstel om burgers voortaan te laten betalen voor de restafvalzakken en i.p.v. het alternatieve voorstel van CDA, VVD en Lokaal Peel en Maas om op het milieupark het wegbrengen van een oude matras en een kar groenafval te belasten met resp. 10 en 5 euro en 2,50 euro voor een kofferbak groenafval. Ons voorstel is veel makkelijker uit te voeren en het voorkomt dat mensen afval gaan dumpen. Dit amendement van ons werd afgewezen met 4 stemmen voor en 21 tegen. Het alternatieve voorstel van de coalitie werd aangenomen met 22 stemmen voor en alleen de drie stemmen van ons tegen. Daarmee is Peel en Maas waarschijnlijk de eerste gemeente die een matrassentax invoert. O ja, er was nog een element in het voorstel van de coalitie waar veel mensen niet blij van worden, namelijk het voorstel om in de drie wintermaanden het gft-afval niet iedere week, maar slechts 1 keer per 2 weken op te halen. Tegen dat voorstel hebben wij bezwaar gemaakt, omdat een aanzienlijk aantal burgers geen gft-container heeft, maar slechts een vrij klein emmertje. Het wordt moeilijk om daarin het gft-afval van 14 dagen te bewaren. En bovendien staat dat emmertje vaak noodgedwongen binnen in de woning en niet buiten in de tuin. Alle kans dat het na een week gaat stinken. De coalitie tilde niet zo zwaar aan het emmertjes-probleem en de wethouder beloofde met een oplossing te komen, àls het een probleem is, zei hij erbij.

Omdat de begroting door het afwijzen van onze voorstellen zwakker is gebleven dan nodig, hebben wij tegen de begroting gestemd. Al twee jaar lang wijzen wij op de schone-schijn-tactiek die het college hanteert wat betreft de financiële positie van onze gemeente. Die is ijzersterk, roept het college bij monde van de wethouder financiën. Niets is minder waar. De afgelopen jaren ging het economisch goed. We hadden moeten sparen, maar in plaats daarvan heeft het college grote grepen uit de kas gedaan en is de reservepositie flink aangetast. Dat was voor het CDA bij de begrotingsbehandeling aanleiding om kritiek te uiten op de te rooskleurige verhalen van de VVD-portefeuillehouder financiën, nadat ze de eigen CDA-wethouders eerst geprezen hadden voor hun fantastische arbeid in het college.

Naast de amendementen hebben wij bij de begrotingsbehandeling een aantal moties ingediend. Daar hadden we meer succes. Onze motie over het stimuleren en ondersteunen van initiatieven van jongeren die zelf initiatieven willen opzetten om hun huidige zorgelijke situatie te verbeteren werd aangenomen met 13 stemmen voor en 12 tegen. Kantje boord, maar aangenomen! Onze motie om minima een tegemoetkoming te geven van 30 euro voor kosten (o.a. mondkapjes) die de coronacrisis met zich meebrengt, kreeg ruimere steun: 15 stemmen voor en 10 tegen. Uit die 10 tegenstemmen blijkt dat veel raadsleden weinig voeling hebben met de situatie van minima. Dat werd bevestigd door het afwijzen van onze moties over het voorkòmen van energiearmoede, een probleem waar steeds meer landelijke onderzoekers voor waarschuwen (3 stemmen voor en 22 tegen), de oproep aan het kabinet om het minimumloon te verhogen, waar landelijk het CDA en zelfs de VVD voor is (6 stemmen voor en 19 tegen) en de bouw betaalbare huurwoningen o.a. op de plek van het oud postkantoor in Panningen; 6 stemmen voor en 18 tegen).

Deze gang van zaken bij de beschouwingen over de begroting 2021 geeft aan dat een politieke beweging als PvdA/GroenLinks hard nodig is in de lokale politiek en dat het tijd wordt dat mensen in de gaten krijgen waar hun belangen liggen en wie daarvoor opkomt.

Fractie PvdA/GroenLinks
Annigje Primowees, Fris Berben en Raf Janssen

Eén reactie op “Matrassenbelasting in Peel en Maas”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *