Meer huishoudens hebben energietoeslag nodig


PvdA/GroenLinks gaat nogmaals proberen om meer huishoudens in Peel en Maas energietoeslag te geven. We wachten even de exacte cijfers af, maar onze inschatting is dat de gemeente heel wat overhoudt van het geld dat ze van het Rijk ontvangt om huishoudens met een kleine portemonnee te compenseren voor de gestegen energielasten.

Het Rijk heeft extra geld beschikbaar gesteld om huishoudens met een kleine portemonnee een energietoeslag te verstrekken. De suggestie van het Rijk is: 800 euro voor huishoudens die een inkomen hebben tot 120% van het minimum. Maar het staat iedere gemeente vrij om de inkomensgrens hoger te leggen. Wij hebben meteen de inschatting gemaakt dat de gemeente geld over zou houden als de toekenningsgrens op 120% zou blijven staan. Daarom hebben wij de raad voorgesteld deze grens te stellen op 130%. Lokaal Peel en Maas, CDA, VVD en D’66 waren tegen dit voorstel, zodat het helaas werd verworpen met 3 stemmen voor en 22 stemmen tegen.

Naderhand hebben we via vragen aan het college nog geprobeerd te bereiken dat de 800-euro-compensatie ook zou worden verstrekt aan huishoudens die op papier weliswaar meer inkomen hebben dan 120%, maar door extra lasten voor met name ziektekosten feitelijk minder te besteden hebben dan 120% van het minimum. Het college heeft deze verruiming van de hand gewezen.

Deze week is bekend geworden wat Peel en Maas daadwerkelijk aan extra geld krijgt van het Rijk voor de energietoeslag. Dat is precies 1.109.555 euro. Tot nu toe is hiervan 645.000 uitgegeven. Onze inschatting is dat we geld overhouden, want alle bij de gemeente bekende minima hebben de bijdrage automatisch ontvangen.

Wij zullen daarom de raad nogmaals voorstellen om meer huishoudens in aanmerking te laten komen voor energietoeslag. We hopen dat de andere fracties zo’n voorstel niet opnieuw verwerpen. De mensen hebben de hulp hard nodig.

Annigje Primowees, Frits Berben, Raf Janssen,
Raadsleden PvdA/GroenLinks Peel en Maas

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *