Meer openbare laadpalen

Om de klimaatverandering tegen te gaan is het nodig dat we de komende jaren omschakelen van het gebruik van fossiele brandstoffen zoals steenkolen, olie en gas op schone energiebronnen zoals wind- en zonne-energie. Dat geldt voor het verwarmen van huizen en koken van eten maar ook voor auto’s.

Nu rijden de meeste auto’s nog op benzine of diesel. Die moeten stap voor stap vervangen worden door elektrische auto’s. Deze zijn voor mensen met een lager en modaal inkomen nu nog niet betaalbaar. Maar op den duur zullen er steeds meer occasions en steeds meer betaalbare elektrische auto’s beschikbaar komen.

PvdA/GroenLinks is verheugd dat de gemeente meer laadpalen heeft geplaatst nabij het huis van de gemeente te Panningen. Zo te zien mede om elektrische deelauto’s van de gemeente zelf op te laden. Het zou goed zijn wanneer dit concept van deelauto’s door b.v. een coöperatie wordt opgepakt om dit vervolgens in alle kernen van Peel en Maas te realiseren.

Om alle elektrische auto’s in de toekomst op te laden zijn er meer, liefst snelle, openbare laadpalen nodig. PvdA/GroenLinks pleit er voor dat de gemeente Peel en Maas het initiatief neemt om in alle kernen meer laadpalen te laten plaatsen. Hierbij kan ook gedacht worden aan het integreren van laadfaciliteiten in nieuw te plaatsen lantaarnpalen. Belangrijk hierbij is echter ook de capaciteitsuitbreiding van het elektriciteitsnetwerk.

Op deze wijze wordt er een prima impuls gegeven aan de verdere omschakeling op schone brandstoffen.

Fred Peeters
Burgerraadslid PvdA/GroenLinks Peel en Maas

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *