Meer ruimte voor natuurinclusieve landbouw

Op 28 juli hebben we als mensheid alles opgebruikt wat de aarde dit jaar kan leveren. De rest van het jaar leven we op de pof. We zijn de aarde aan het uitputten. Dat gaat ten koste van bestaansmogelijkheden van alles en iedereen.

In 1971 verbruikte de mensheid voor het eerst meer dan de aarde kan leveren. Kerstmis 1971, 25 december, was de datum waarop de koek voor dat jaar op was. In 2000 lag die datum op 1 oktober. Dit jaar bereiken we al op 28 juli het punt waarop we als mensheid alles hebben opgebruikt wat de aarde dit jaar aan voedsel en grondstoffen kan produceren en wat de bossen en oceanen aan uitstoot kunnen opvangen. Op dit moment leven we alsof we over 2 aardes beschikken. Dat is ook de achtergrond van het stikstofprobleem. Het is een gevolg van de keuze die we als samenleving hebben gemaakt om alle ruimte te geven aan de markteconomie die drijft op economische groei. In de landbouwsector is deze keuze genomen en/of ondersteund door opeenvolgende kabinetten, door belangenorganisaties van boeren, door banken, door leveranciers van voer, kunstmest, bestrijdingsmiddelen, tractoren, vloeren en melkrobots, door zuivelindustrie en door dierenartsenpraktijken.

Veel boeren moesten door deze keuze intussen al afhaken en een steeds kleiner aantal overblijvende boeren werd gedwongen en/of verleid tot steeds grootschaliger bedrijfsvoering. Deze schaalvergroting heeft een negatieve uitwerking gehad op de levenskwaliteit van mens en dier, op de biodiversiteit, op de waterkwaliteit, op de kwaliteit van de lucht die we inademen. Op de eerste plaats zijn de boeren zelf en verder ook alle andere burgers gebaat bij een omvorming van de landbouwsector naar een kleinschaliger natuurinclusief ontwikkelingsmodel.

Daarom pleiten wij ervoor om als overheid (beleid) en als consumenten (koopgedrag) in onze gemeente te bevorderen dat boeren een bestaan kunnen opbouwen met kleinschalige natuurinclusieve landbouw en veeteelt.

Annigje Primowees, Frits Berben, Raf Janssen,
Raadsleden PvdA/GroenLinks Peel en Maas

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *