Mensen blij maken met een dode mus

Onlangs heeft de raad geld beschikbaar gesteld voor de inrichting van het terrein rond de nieuwe school In Meijel. PvdA/GroenLinks had op enkele plekken graag meer groen gehad, maar de meerderheid van de raad vond dat voorlopig niet nodig. Wij hebben ons daarbij neergelegd.

Op een ander punt zijn we niet meegegaan met de rest van de raad. Dat betreft de bouw van enkele woningen op een deel van het terrein. Volgens ons moeten daar sociale huurwoningen komen. Dan krijgen mensen met een kleine beurs ook kans om in het centrum van Meijel, vlak bij de voorzieningen, te wonen.

Wij vinden dat de gemeente de grond voor deze woningen tegen een sterk gereduceerde prijs beschikbaar moet stellen. Via een motie hebben we de raad voorgesteld een duidelijke keuze te maken in het belang van mensen met een kleine portemonnee. Onder aanvoering van de kleinste coalitiepartij, de VVD, werd een motie ingediend die aangeeft dat op bedoelde plek woningen gebouwd moeten worden die geld opleveren om een deel van de inrichtingskosten terug te krijgen.

Grootmoedig werd gezegd dat dit ook huurwoningen mogen zijn, als er maar geld terugvloeit naar de gemeentekas. Dat wordt omschreven als een balans tussen maatschappelijke behoefte aan woningen en financiële opbrengst.

Fraaie woorden die feitelijk de komst van sociale huurwoningen onmogelijk maken, want daar moet doorgaans geld bij. CDA en Lokaal Peel en Maas gingen mee met dit VVD-voorstel. Dat zijn dezelfde partijen die roepen dat er grote behoefte is aan sociale woningbouw. Maar als het erop aankomt geven ze niet thuis.

Ze draaien zichzelf een rad voor ogen en proberen mensen blij te maken met een dode mus. In feite lopen ze achter de VVD aan en die partij komt echt niet op voor mensen met een kleine portemonnee.

Ze roepen JA, maar doen NEE!

Annigje Primowees, Frits Berben, Raf Janssen,
Raadsleden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *