Met een beleid van ieder-voor-zich redden we het niet

Eind 2021 moet de gemeente een visie opstellen hoe we van het gas af kunnen en hoe onze woningen duurzaam verwarmd kunnen worden. Alles wijst erop dat het college kiest voor een beleid van ieder-voor-zich. Iedereen met een eigen woning moet deze isoleren, vloerverwarming aanbrengen en een warmtepomp installeren. Iemand met een huurhuis moet de woningeigenaar daarop aanspreken.

PvdA/GroenLinks is het om twee redenen niet eens met deze ieder-voor-zich-aanpak. De eerste reden is een principiële: warmtebronnen zoals aardwarmte en omgevingsenergie zijn collectieve goederen, van en voor ons allen samen. Het gebruik ervan moet gebeuren in het belang van allen en niet in het individueel belang van mensen die het geld hebben om voor zichzelf een warmtepomp te installeren.

De tweede reden is pragmatisch: bij een beleid van ieder-voor-zich blijven veel woningen verstoken van warmtetransitie, omdat veel bewoners/eigenaren onvoldoende middelen hebben om de nodige voorzieningen op eigen kracht tot stand te brengen. Bij de energietransitie hoort ook een transitie in tijdgeest. Het neoliberale mens- en maatschappijbeeld van de zelfbewuste burger die zijn leven in eigen hand neemt, zijn eigen keuzes maakt, zijn eigen boontjes dopt, naar eigen goeddunken en belangen gebruik maakt van natuurlijke hulpbronnen zonder om te zien naar de welvaart en het welzijn van allen, is hoognodig toe aan transitie. We kunnen niet blijven koersen op het idee dat de samenleving bestaat uit losse individuen die zich laten leiden door de onzichtbare hand van de markt. Zo lang die tijdgeest de boventoon voert, zullen de natuur en veel mensen in de problemen komen.

De overstap naar duurzame energie moet collectief worden aangepakt onder regie van de overheid en gefinancierd via de belastingen, dus naar inkomen en vermogen. Ook in Peel en Maas moeten we die koers volgen en niet de visie van ‘ieder-voor-zich’ blijven aanhangen.

Annigje Primowees, Frits Berben, Raf Janssen,
Raadsleden PvdA/GroenLinks

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *