Mondkapjes voor minima in Peel en Maas

Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen door toedoen van het coronavirus loopt sterk op. Het kabinet heeft een dringend advies gegeven om in binnenruimten mondkapjes te dragen. Dat is goed voor de eigen veiligheid en voor de veiligheid van mensen om je heen. Bij supermarkten, scholen, huisartsenpraktijken en andere openbare gebouwen wordt er steeds sterker op aangedrongen een mondkapje te dragen. De kosten voor de aanschaf van mondkapjes kunnen flink oplopen.

Daardoor wordt de toegankelijkheid van belangrijke voorzieningen extra bemoeilijkt voor mensen met een minimaal inkomen. De coronacrisis is niet alleen een gezondheidscrisis en een economische crisis. De coronacrisis is daarnaast ook steeds meer een sociale crisis, die met name huishoudens met een minimaal inkomen als eerste treft. De fractie PvdA/GroenLinks vindt dat we als gemeenschap iets moeten doen voor deze huishoudens.

Daarom hebben wij aan de gemeenteraad voorgesteld om het college opdracht te geven om op korte termijn aan alle huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum een aantal mondkapjes beschikbaar te stellen. Misschien is het makkelijker om aan deze huishoudens geld beschikbaar te stellen waarmee ze zelf mondkapjes kunnen kopen. Een vraag die hierbij altijd gesteld wordt is: hoe weet je wie de huishoudens met een minimaal inkomen zijn en hoe bereik je die? De uitvoering van zo’n regeling moet in ieder geval zo eenvoudig mogelijk zijn en zo weinig mogelijk kosten.

De gemeente heeft al contact met veel huishoudens van minima. Denk aan de mensen met een bijstandsuitkering of aan de huishoudens die een tegemoetkoming in de ziektekosten ontvangen. En er zijn ook contacten met mensen die hulp krijgen vanwege problematische schulden. Mogelijk kan ook een beroep gedaan worden op organisaties als Stichting Leergeld en de Voedselbank. Die hebben ook contacten met huishoudens met weinig geld. Deze huishoudens hebben onze steun nodig.

Annigje Primowees, Frits Berben en Raf Janssen,
raadsleden PvdA/GroenLinks

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *