Motie gevelgroen, groene daken en geboortebomen

De Gemeenteraad van Peel en Maas, in vergadering bijeen op 2 juli 2019

overwegende
• dat er verschillende straten in Peel en Maas zijn die nog vrij stenig zijn;
• dat groen in de straat zorgt voor meer leefbaarheid, meer gezonde lucht, minder schadelijke stoffen, meer biodiversiteit, minder hitte en meer wateropvang;
• dat groene gevels een straat een vriendelijke en gezonde aanblik geven en isolerend, verkoelend, geluid dempend, lucht zuiverend en diversiteit verhogend werken;

verzoekt het college
• te onderzoeken of een subsidieregeling gevelgroen en groene daken kan worden ontworpen;
• te onderzoeken of en hoe ook andere initiatieven om meer groen in de gemeente aan te brengen (bijvoorbeeld het aanplanten van geboortebomen) gestimuleerd kunnen worden;
• de raad op de hoogte te stellen van de uitkomsten van dit onderzoek voor de behandeling van de begroting 2020
en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie PvdA/GroenLinks

Annigje Primowees

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *