Motie Jan Truijenstraat

De raad van de gemeente Peel en Maas, in vergadering bijeen op 14 november 2017,

Overwegende dat:


• er vanuit de Meijelse gemeenschap een vraag ligt om de Kerkstraat en de Jan Truijenstraat aan te passen naar een 30 km zone;

de gemeenschap de wens heeft geuit om dit in 2018 te realiseren;

er tevens plannen zijn om een nieuwe Basisschool te realiseren op de huidige plaats aan de Kerkstraat;

deze nieuwe Basisschool gerealiseerd zou moeten zijn in augustus 2019;

de situering van de nieuwe Basisschool ook aanpassingen zal gaan vergen voor de aansluiting op de Kerkstraat,

Verzoekt het College:

  • Om de plannen voor het realiseren van 30 km zone voor de Jan Truijenstraat / Kerkstraat op te splitsen in 2 gedeeltes waarbij de Jan Truijenstraat in 2018 wordt gerealiseerd en de Kerkstraat in 2019 nadat de nieuwe Basisschool is gerealiseerd. Dit om te voorkomen dat er aan de Kerkstraat 2 maal werken moeten worden uitgevoerd. Met dit voorstel wordt voorkomen dat de Jan Truijenstraat verder gaat verloederen. Het College wordt verzocht een raadsvoorstel uit te werken in de geest van ons voorstel,

en gaat over tot de orde van de dag.

PvdA/GroenLinks

Frits Berben

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *