Motie vreemd aan de orde van de dag:

De Gemeenteraad van Peel en Maas, in vergadering bijeen op 2 juli 2019

constaterende
• dat dit jaar van 25 november tot en met 10 december wederom de jaarlijkse wereldwijde ‘Orange the World’ campagne gehouden wordt, welke zich richt op het tegengaan van geweld tegen vrouwen en meisjes;
• dat 1 op de 3 vrouwen wereldwijd tijdens haar leven te maken krijgt met lichamelijk of seksueel geweld en/of specifieke vormen van geweld zoals geweld tegen vrouwelijke vluchtelingen, vrouwenhandel, eerwraak, huiselijk en seksueel geweld;
• dat ter ondersteuning van deze campagne in voorgaande jaren in diverse gemeenten verschillende prominente gebouwen oranje verlicht zijn;
overwegende
• dat lichamelijk of seksueel geweld een grove schending van de mensenrechten is en onacceptabel is;
• dat vrouwen en meisjes hierdoor hun eigenwaarde verliezen, fysieke en geestelijke klachten krijgen;
• dat geweld niet alleen negatieve gevolgen voor vrouwen heeft, maar ook voor hun families, de gemeenschap en het land in het algemeen;
• dat de gemeente Peel en Maas een uitgesproken medestander moet zijn in de strijd voor vrouwenrechten en tegen geweld tegen vrouwen en meisjes;

verzoekt het college
om ook aan te sluiten bij deze campagne en het Huis van de Gemeente in de periode van 25 november tot en met 10 december van dit jaar oranje te verlichten of op een andere wijze aan de inwoners kenbaar te maken dat de gemeente steun geeft aan de ‘Orange the World-campagne’.
en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie PvdA/GroenLinks

Annigje Primowees

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *