Niet terug naar sociale werkplaats van weleer

De CDA-fracties van Venray, Horst aan de Maas en Peel en Maas stuurden onlangs een noodoproep aan het dagelijks bestuur van het Werkvoorzieningsschap Noord-Limburg West. Het lijkt een pleidooi voor een koers naar de sociale werkplaats van weleer. Dat vinden wij jammer.

De colleges van de drie gemeenten hebben al maanden geleden aangekondigd met een nieuw beleid voor de NLW te komen. Dat laat op zich wachten. Terecht dat de CDA-fracties vragen of er nog iets van komt. In hun noodoproep vragen ze met name om voldoende mensen naar de NLW te sturen om het bestaansrecht daarvan in de toekomst te garanderen. Natuurlijk moet de NLW als voorziening blijven bestaan. Dat vinden wij ook. Maar daar hoort wel een verhaal bij dat we in de oproep van het CDA missen. Peel en Maas voert al jarenlang een beleid om bedrijven en instellingen in onze gemeente medeverantwoordelijk te maken voor het bieden van passende mogelijkheden aan mensen met enigerlei beperking om gewoon mee te doen in het reguliere bedrijfsleven. Die filosofie ontbreekt in de noodoproep van het CDA.

Dat lijkt veeleer een oproep om terug te keren naar de sociale werkplaats van weleer waar weinig verbinding was met de buitenwereld. In Peel en Maas wordt vol ingezet om samen met het bedrijfsleven zo veel mogelijk mensen gewoon in de bedrijven mee te laten werken op een passende plek. Dat is een koers die voluit ondersteund moet worden, vinden wij. Het is een misser dat de noodoproep van de CDA-fracties daar geen gewag van maakt. Daarmee wordt geen steun gegeven aan een beleid dat mensen helpt om ondanks enige aanvankelijke angst en aarzeling toch de stap te zetten richting het reguliere bedrijfsleven. En voor mensen die dat echt niet kunnen, is een goed functionerende werkvoorziening nodig. Daar moeten gemeenten voldoende geld voor blijven vrijmaken.

Annigje Primowees, Frits Berben Raf Janssen,
Raadsleden PvdA/GroenLinks Peel en Maas

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *