Nieuwe woningen in Koningslust onbetaalbaar

Koningslust blij: er wordt een aantal nieuwe woningen gebouwd in het dorp. Maar het college zet een domper op deze blijdschap: de woningen die gebouwd worden, zijn onbetaalbaar. Na veel onderzoek over de vraag aan welke woningen de grootste behoefte is en na veel discussies is een duidelijk beleid vastgesteld: voor alle kernen is het uitgangspunt dat er woningen gebouwd worden die betaalbaar zijn.

PvdA/GroenLinks heeft er al herhaaldelijk op gehamerd dat de bouw van goede en betaalbare woningen niet toevertrouwd kan worden aan de markt, want die bouwt alleen voor de koopkrachtige vraag. De gang van zaken in Koningslust bevestigt onze constatering. Want de eerdere, al erg voorzichtige, eis dat minstens 50% van de nieuw te bouwen woningen in Koningslust betaalbaar moeten zijn, wordt nu door het college ingeslikt. Op verzoek van de markt laat het college de eis van ‘betaalbaarheid’ vallen.

Daardoor komt er meer ruimte, zegt het college. Ruimte voor wie? Voor inwoners van Koningslust? Zijn daar veel mensen die zoveel inkomen hebben dat ze geld op tafel kunnen en willen leggen voor onbetaalbare woningen? Het college verdedigt zijn besluit met de verwachting dat er in Koningslust oudere mensen zijn die hun huidige betaalbare woning inruilen voor een onbetaalbare woning en dan kunnen startende jongeren en hun gezinnen in die achtergelaten betaalbare woningen trekken.

Dat is goed voor de leefbaarheid van het dorp, mijmert het college. Maar zal dat gebeuren? In onze ogen is het een zwak gelegenheidsargument dat ingegeven is door het blind vasthouden aan een niet-werkend instrument voor het realiseren van goede en betaalbare woningen, namelijk de marktwerking. Het college constateert zelf dat betaalbaar bouwen voor starters onder de huidige marktomstandigheden niet mogelijk is. Dus zeggen wij: zorg als overheid zelf voor de bouw van fatsoenlijke woningen die betaalbaar zijn voor gewone mensen in Peel en Maas.

Annigje Primowees, Frits Berben, Raf Janssen,
Raadsleden PvdA/GroenLinks Peel en Maas

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *