Nieuwe woningen in Kuukven Baarlo

Jarenlang heeft PvdA/GroenLinks gehamerd op het bouwen van sociale huurwoningen en betaalbare woningen in Kuukven in Baarlo. Van de kernen in de gemeente Peel en Maas heeft Baarlo de grootste achterstand in het bouwen van woningen. Na jarenlang aandringen komt er eindelijk een inhaalslag.

We zijn dan ook verheugd dat er nu een mooi duurzaam ontwerp ligt met 30% sociale huurwoningen en mogelijkheden voor middenhuur en betaalbare koopwoningen. Er is veel aandacht voor groene inpassing en het bevorderen van meer variatie in planten en dieren (biodiversiteit). Speciale aandacht hebben we gevraagd voor het zoveel mogelijk behouden van de huidige houtwal. Dit is toegezegd door het College. Waardering is er voor de samenwerking met Wonen Limburg die de bouw van de sociale huurwoningen voor haar rekening zal nemen. Er kan, wat ons betreft, niet snel genoeg met de bouw worden begonnen!

We zijn blij dat ons jarenlang hameren op meer betaalbare (huur)woningen en meer aandacht voor biodiversiteit, navolging heeft gekregen bij College en Raad.
Maar om aan de woningbehoefte van onze inwoners in Baarlo en andere dorpskernen te voldoen moeten er nog veel meer betaalbare (huur)woningen worden gebouwd.
In Baarlo b.v. is er, naast woningen voor starters, behoefte aan meer levensloopbestendige woningen voor ouderen. We roepen het College dan ook op om snel met nog meer bouwplannen te komen zodat wachtlijsten niet alsmaar langer worden maar gaan slinken.

Fred Peeters
Commissielid PvdA/GroenLinks

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *