Niks tegen arbeidsmigranten, maar……

Raf Janssen, wethouder voor PvdA/GroenLinks in het college van de gemeente Peel en Maas, komt wekelijks veel mensen en omstandigheden tegen. Per week pikt hij er een uit om er, terugblikkend, even bij stil te staan.

Als mensen een verhaal beginnen met de mededeling dat ze niks tegen arbeidsmigranten of allochtonen hebben, moet je vooral luisteren naar het maar dat daarop volgt. Dagelijks horen allochtonen en arbeidsmigranten dat ze moeten meedoen in de samenleving. Dagelijks ervaren deze mensen dat ze gediscrimineerd worden en weinig mogelijkheden krijgen van medeburgers om gewoon mee te doen in de Nederlandse samenleving. Dat geldt helaas ook voor Peel en Maas.

Vrijwel nergens in Europa zijn de arbeidskansen van allochtonen zo slecht als in Nederland. Bijna 20% van de Marokkaanse Nederlanders is werkloos tegen nog geen 6% van de autochtonen. Tegen mensen die aan de kant staan wordt van alle kanten geroepen dat ze beter hun best moeten doen om mee te doen. Maar als je Martien heet en een hoge opleiding hebt, heb je veel meer kans een baan te krijgen dan iemand met dezelfde opleiding die toevallig Mohammed heet. Kortom, wij Nederlanders discrimineren, al horen we dat niet graag en al geven we dat doorgaans niet toe. Nee, we hebben niks tegen Marokkaanse Nederlanders, maar ….. en dan volgen vele meestal door vooroordelen ingegeven bezwaren.

Dat speelt in heel Nederland en het speelt dicht bij huis in onze eigen gemeente. We hebben niks tegen arbeidsmigranten, maar ze mogen niet bij mij in de buurt wonen. De gemeenteraad heeft uitgesproken dat arbeidsmigranten hier welkom zijn en alle kans moeten hebben zich hier blijvend te vestigen. De gemeenteraad onderkent dat dit goed is voor onze economie en dat het ertoe bijdraagt dat er een beter evenwicht blijft tussen jongeren en ouderen in onze samenleving. Daarom heeft de gemeenteraad het zogeheten mid-stay-beleid vastgesteld en daarin vastgelegd dat arbeidsmigranten samen met andere woonurgenten huisvestingsmogelijkheden moeten krijgen in of nabij bestaande woonwijken. Kuukven in Baarlo is zo’n geschikte locatie. En wat gebeurt er in het Baarlose Kuukven en in soortgelijke locaties elders in onze gemeente? Heel veel mensen die zeggen niks tegen buitenlanders te hebben, niks tegen allochtonen te hebben, niks tegen mensen met een beperking te hebben …heel veel mensen die dat zeggen blijken plots fel gekant te zijn tegen de huisvesting van deze mensen in hun buurt. Leden van fracties die in de gemeenteraad zelf het mid-stay-beleid hebben vastgesteld, krijgen nu slappe knieën en roepen zelfs burgers op in actie te komen tegen dat beleid. Ze ondergraven daarmee hun eigen geloofwaardigheid. In plaats van stelling te nemen tegen bewuste en onbewuste discriminatie, legitimeren en versterken ze dit gedrag. Ik prijs me gelukkig dat onze PvdA/GroenLinks-fractie binnen en buiten de Raad stelling neemt tegen een dergelijke handelwijze van uitsluiting en discriminatie. En ik hoop dat alle partijen en de overgrote meerderheid van de inwoners van onze dorpen zich hierbij aansluiten.

Raf Janssen

5 reacties op “Niks tegen arbeidsmigranten, maar……”

 1. CDA Peel en Maas schreef:

  Beste Raf,

  We hebben je column gelezen en staan perplex. Je kunt de bezwaren die er liggen van meer dan 1.000 Baarlonaren tegen de plannen in Kuukven toch niet simpel wegwuiven, door te zeggen dat er alleen maar bezwaren liggen die gestoeld zijn op discriminatie?!

  Begin eens met het daadwerkelijk tot je nemen van de argumenten die de mensen in Baarlo neerleggen. Via een dialoog met mensen in de wijk. Vóóraf en niet achteraf met een nep-dialoog. Dat geeft mensen het gevoel dat de gemeente niet luistert, doet wat ze wil en plannen door de strot duwt van de burger. Of is dat wat jullie bedoelen met die ‘nieuwe lente’ en het zogenoemde ‘nieuwe besturen’?

  Zowel de mensen in Kuukven als de woonurgenten (die jullie in die containers willen huisvesten) hebben recht op een goed doordacht plan. Wat er nu ligt, kan gewoon echt niet, Raf! Ook jij zou dat ook moeten onderschrijven.

  Met vriendelijke groet,

  De fractie van CDA Peel en Maas

 2. Tim Mooren schreef:

  Beste heer Janssen,

  Uit bovenstaande blog blijkt dat u zich zorgen maakt over discriminatie tegenover arbeidsmigranten en allochtonen binnen de gemeente Peel en Maas. U refereert daarin ook naar het recente plan van de gemeente Peel en Maas waarin de gemeente zogenaamde mid-stay woningen wil realiseren in de wijk Kuukven en het verzet daartegen vanuit de buurt.

  Als u zich zo inzet tegen discriminatie moet u echter wel heel grote oogkleppen op hebben om een plan als dit te ondersteunen. Dit plan staat juist bol van discriminatie. Juist door de gemeente zelf door deze mensen inferieur te huisvesten in een tweedehands containercomplex.
  Bovendien worden hier 64 arbeidsmigranten sterk geconcentreerd, letterlijk op elkaar gestapeld, bij elkaar gehuisvest. Spreiding van deze arbeidsmigranten zou de integratie wel bevorderen de mensen op deze manier bij elkaar plaatsen duidelijk niet.

  Wie heeft hier nu slappe knieën en durft niet eens kritisch te kijken naar een eerder gemaakt beleid? Niet zoals het er op papier uit ziet maar hoe het in de praktijk werkt. De mensen die u beschrijft als mensen met slappe doen dat wel en hebben ook het lef om dat toe te geven!

  Als u zich zo’n zorgen maakt over discriminatie moet u zorgen dat de gemeente zorgt voor kwalitatief goede huisvesting voor alle inwoners van de gemeente Peel en Maas. Daar horen ook de bij de gemeente ingeschreven arbeidsmigranten gewoon bij.

  En kom nu niet met het tegenargument dat dit complex niet alleen voor arbeidsmigranten is maar ook voor woonurgenten zoals gescheiden mensen etc. want daarmee ondergraaft u pas u geloofwaardigheid! Stay and work die dit plan gaat realiseren is namelijk een onderneming die zorgt voor werk en woonruimte voor arbeidsmigranten en niet voor pas gescheiden stellen mocht u dat niet weten.

  Los van het verhaal discriminatie is het nogal logisch dat de buurt Kuukven in opspraak komt tegen dit plan. Tijdens de bouw van Kuukven I zijn heel hoge eisen gesteld aan de bouwplannen en de uitstraling van de te realiseren huizen. Nu een paar jaar later wil de gemeente zelf een plan realiseren en legt dan dezelfde eisen die ze een paar jaar eerder zelf hebben opgesteld compleet naast zich neer door er een lelijk containercomplex te plaatsen. Dat is waar de mensen in de buurt Kuukven zo’n grote moeite mee hebben.

  Tim Mooren

 3. AndersNu schreef:

  Ondanks dat de reactie van het CDA nog steeds niet is “toegelaten” dus niet openbaar is, proberen wij dit bastion maar binnen te dringen.
  Raf, dat moet fijn voelen een dergelijk column waar je stiekem binnen je eigen kring je frustratie kwijt kunt over anderen, en waar je kunt drammen.
  Je zet o.a. de inwoners van Baarlo maar ook politieke partijen in een kwaad daglicht. (slappe knieën)
  Je zou ze ook serieus kunnen nemen en luisteren naar de argumenten en zoeken naar alternatieven.
  Allochtonen, arbeidsmigranten, minderheden en armoede hebben zeker onze aandacht nodig, maar het moet geen obsessie worden Raf!
  Dinsdag horen wij hoe o.a. de experts (bewoners) tegen de plannen aankijken en wat zij er van vinden. Neem ze serieus, bekijk het niet vanuit de visie met maar één variabele! (tunnel)
  En lukken de plannen niet zoals het college het voorstaat, ga dan niet mokken maar op zoek naar gedragen alternatieven!
  Is dit laatste nieuw voor u, dacht het niet! Zie: http://www.peelenmaas.nl/Bestuur/Gemeenteraad/Coalitieakkoord
  Vriendelijke groet en een vredige zondag toegewenst
  AndersNu
  (A.Bosker)

 4. Frank Pepels schreef:

  Eerst maken b en w er een stedenbouwkundig verhaal van en nu worden wij als bewoners als discriminerend weggezet. Jammer dat deze Wethouder vergeet te melden, dat de gemeente van meet af aan informatie bewust achterhoudt of zelfs onwaarheden vertelt rondom dit project. Dat met name deze opstelling van de gemeente tot de meeste verontwaardiging leidt wordt helaas buiten de discussie gelaten. Trouwens, integratie bevorder je niet door een bevolkingsgroep in een barak bij elkaar te stoppen. Hiermee vergroot je net de tegenstellingen

 5. Wiel Peeters schreef:

  Beste Raf,

  Heden zag ik dat Peel en Maas ook bezig is huisvesting voor arbeidsmigranten te realiseren. Zelf ben in al 50 jr weg uit Panningen maar af en toe kijk ik wel wat er gebeurt in Peel en Maas. Wonend nu in Zaltbommel zijn hier in de Bommelerwaard gelijke problemen; massaal wordt hier gebruik gemaakt van arbeiders uit vnl Oosteuropese landen. Net is hier ook in de commissie de problematiek behandeld. Hier is gekozen voor maximale eenheden van 150 personen bij industrieterreinen en enkele andere beperkingen, voor kleinschaliger wonen. Beide voorstellen vind ik twee keer niks. In Peel en Maas hoor ik terechte signalen dat zo niets terecht komt van integratie en de naam woonkazernes zijn van toepassing. We moeten er toch van uit gaan dat die huisvesting niet van korte duur is; we hebben gewoon nu en straks te weinig mensen die bepaald werk willen doen. Dus lang verblijf is op zijn plaats. Wat als er straks overal kinderen rondlopen die naar scholen moeten. Hoe zit het bijvoorbeeld met ontspanning en in de hete zomers met een flesje bier voor de deur!? Dat levert geheid veel trammelant op. Dit is geen oplossing. die duurzaam is. Volgens mij is er meer mogelijk en kleinschaliger.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *