Niks tegen arbeidsmigranten, maar……

Raf Janssen, wethouder voor PvdA/GroenLinks in het college van de gemeente Peel en Maas, komt wekelijks veel mensen en omstandigheden tegen. Per week pikt hij er een uit om er, terugblikkend, even bij stil te staan.

Als mensen een verhaal beginnen met de mededeling dat ze niks tegen arbeidsmigranten of allochtonen hebben, moet je vooral luisteren naar het maar dat daarop volgt. Dagelijks horen allochtonen en arbeidsmigranten dat ze moeten meedoen in de samenleving. Dagelijks ervaren deze mensen dat ze gediscrimineerd worden en weinig mogelijkheden krijgen van medeburgers om gewoon mee te doen in de Nederlandse samenleving. Dat geldt helaas ook voor Peel en Maas.

Vrijwel nergens in Europa zijn de arbeidskansen van allochtonen zo slecht als in Nederland. Bijna 20% van de Marokkaanse Nederlanders is werkloos tegen nog geen 6% van de autochtonen. Tegen mensen die aan de kant staan wordt van alle kanten geroepen dat ze beter hun best moeten doen om mee te doen. Maar als je Martien heet en een hoge opleiding hebt, heb je veel meer kans een baan te krijgen dan iemand met dezelfde opleiding die toevallig Mohammed heet. Kortom, wij Nederlanders discrimineren, al horen we dat niet graag en al geven we dat doorgaans niet toe. Nee, we hebben niks tegen Marokkaanse Nederlanders, maar ….. en dan volgen vele meestal door vooroordelen ingegeven bezwaren.

Dat speelt in heel Nederland en het speelt dicht bij huis in onze eigen gemeente. We hebben niks tegen arbeidsmigranten, maar ze mogen niet bij mij in de buurt wonen. De gemeenteraad heeft uitgesproken dat arbeidsmigranten hier welkom zijn en alle kans moeten hebben zich hier blijvend te vestigen. De gemeenteraad onderkent dat dit goed is voor onze economie en dat het ertoe bijdraagt dat er een beter evenwicht blijft tussen jongeren en ouderen in onze samenleving. Daarom heeft de gemeenteraad het zogeheten mid-stay-beleid vastgesteld en daarin vastgelegd dat arbeidsmigranten samen met andere woonurgenten huisvestingsmogelijkheden moeten krijgen in of nabij bestaande woonwijken. Kuukven in Baarlo is zo’n geschikte locatie. En wat gebeurt er in het Baarlose Kuukven en in soortgelijke locaties elders in onze gemeente? Heel veel mensen die zeggen niks tegen buitenlanders te hebben, niks tegen allochtonen te hebben, niks tegen mensen met een beperking te hebben …heel veel mensen die dat zeggen blijken plots fel gekant te zijn tegen de huisvesting van deze mensen in hun buurt. Leden van fracties die in de gemeenteraad zelf het mid-stay-beleid hebben vastgesteld, krijgen nu slappe knieën en roepen zelfs burgers op in actie te komen tegen dat beleid. Ze ondergraven daarmee hun eigen geloofwaardigheid. In plaats van stelling te nemen tegen bewuste en onbewuste discriminatie, legitimeren en versterken ze dit gedrag. Ik prijs me gelukkig dat onze PvdA/GroenLinks-fractie binnen en buiten de Raad stelling neemt tegen een dergelijke handelwijze van uitsluiting en discriminatie. En ik hoop dat alle partijen en de overgrote meerderheid van de inwoners van onze dorpen zich hierbij aansluiten.

Raf Janssen

5 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *