Nu de scholen weer open mogen

Eindelijk weer naar school. Kinderen, ouders en leerkrachten halen opgelucht adem. Eindelijk weer wat structuur in de dag, met je vriendjes spelen, kinderen voor je zien en wat lucht voor ouders die thuis moeten werken. Fijn! Als we iets geleerd hebben van deze lock-down is het wel, hoe belangrijk de school is in het leven van alledag. Behalve dat de dagelijkse gang naar school ritme brengt in het leven van ouders en kinderen, is de school ook een sociale ontmoetingsplaats. Je leert er met elkaar omgaan, teleurstellingen verwerken, succeservaringen opdoen en last but not least: kinderen doen er kennis en ervaringen op die ze hun hele leven nodig hebben. Ze leren lezen, schrijven, rekenen over de wereld om hen heen.

Daar wordt de basis gelegd voor hun verder leven, welk beroep ze straks kunnen gaan kiezen, hoe ze zelfstandig kunnen functioneren in de samenleving en hoe ze die straks mede vorm kunnen geven.

Met andere woorden: de coronacrisis heeft nog eens duidelijk gemaakt dat de school ertoe doet en dat de leerkrachten ertoe doen. Net als andere voor het dagelijks leven belangrijke beroepen van onder meer verpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers, verpleeghuiszorgers, vakkenvullers, werkers in de kassen, distributiemedewerkers, wordt het vak van leraar nog steeds ondergewaardeerd. Leraar zijn is een echt vak dat je moet leren; niet iedereen kan dat zomaar.

Nu de scholen weer open mogen, de leerkrachten na een periode van hard werken om online-onderwijs mogelijk te maken, nu in de vakantie hard gewerkt hebben om het ‘nieuwe normaal;’ in de scholen te organiseren, mogen we daar wel eens bij stilstaan. Waardering is mooi, klappen voor de zorg en het onderwijs is mooi. Maar een betere salariëring, werkdrukverlaging en goede arbeidsomstandigheden zijn beter. Laten we daar, nu de scholen weer opengaan, eens echt werk van maken.

Fractie PvdA/GroenLinks
Raf Janssen
Frits Berben
Annigje Primowees

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *