Omgevingsvisie bij vaststelling al achterhaald

Welke belangen spelen in ons buitengebied? Hoe rijmen we die met elkaar? Welke doelen stellen we voor bodem, water, lucht, natuur? Duidelijkheid daarover ontbreekt in de omgevingsvisie. Het college houdt vast aan oud beleid dat meer problemen heeft veroorzaakt dan opgelost.

Het Rijk wil regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Dat moet gebeuren via de omgevingswet. Het tot stand komen daarvan gaat moeizaam. De invoeringsdatum is nogmaals uitgesteld. Nu zou de wet ingaan op 1 januari 2023; onzeker is of dat gehaald wordt. Een nieuw beleidsinstrument van deze omgevingswet is de omgevingsvisie. Daarin legt de gemeente haar beleidsdoelen vast voor de fysieke woon- en leefomgeving. Het gaat over de mensen die daarin samenleven, werken, ondernemen en verblijven. Het gaat over woningen, bedrijven, wegen, water, bodem, lucht, landschap, natuur, cultureel erfgoed.

Met deze omgevingsvisie wil het college de kwaliteit van de leefomgeving versterken. Dit voornemen klinkt nogal hol, omdat vastgehouden wordt aan bestaand beleid. Er komt alleen meer ruimte voor maatwerk. Daarmee kunnen sluipenderwijs de toch al magere natuurdoelen van het bestaande beleid nog verder worden uitgehold. Het denken en doen over natuur, water, lucht en bodem moet dringend herijkt worden. Dat moet eerst gebeuren. Daarna komt de omgevingsvisie.

Al jarenlang vraagt PvdA/GroenLinks om deze herijking, maar die is steeds weggeschoven naar de toekomst. Dat gebeurt nu weer. De herijking komt, wordt gezegd, maar eerst wil het college dat de raad de omgevingsvisie vaststelt op basis van bestaand beleid. Dat beleid is echter mede veroorzaker van huidige problemen rond natuur en milieu.

De omgevingsvisie hoeft er pas te zijn in 2024. Dus laten we eerst nieuwe kaders stellen om meer leefkwaliteit voor mens en natuur te brengen in de ruimtelijke omgeving. Te vrezen valt dat Lokaal Peel en Maas en CDA braafjes achter het college aanlopen. VVD deelt onze kritiek. Onduidelijk is wat D66 doet.

Annigje Primowees, Frits Berben, Raf Janssen,
Raadsleden PvdA/GroenLinks Peel en Maas

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *