Onderzoek Piushallen

In de raadsvergadering van januari 2017 heeft PvdA/GroenLinks het initiatief genomen om te pleiten voor een onderzoek naar de overschrijding van € 288.000 van het budget voor de renovatie van de Piushallen in Panningen. Andere partijen in de gemeenteraad steunden ons hier in. Dit onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden door een onafhankelijke commissie en heeft tot een aantal conclusies en aanbevelingen geleid.

– Er is aan het begin van het traject geen goede analyse gemaakt van de te maken kosten. Deze bleken, achteraf, veel groter dan begroot.
– Het was niet duidelijk wie er toezicht hield op de uitgaven, de architect of het stichtingsbestuur.
– Gebleken is dat er veel te laat is teruggekoppeld naar de gemeente dat er een forse overschrijding zat aan te komen. De extra verrichtingen waren zelfs al verricht voordat de gemeente hier haar fiat over kon geven.

Dit leidt tot de volgende aanbevelingen:
– Bij zelfsturingsprojecten, dient er altijd van te voren een goede risico-analyse te worden gemaakt.
– Er dient meer toezicht op en betrokkenheid bij grote zelfsturingsprojecten te zijn van de gemeente.
– Er dient bij zelfsturingsprojecten een adequate budgetbewakingssystematiek te zijn.
– College en Raad toetsen, voordat er toestemming wordt gegeven, of aan bovenstaande aanbevelingen wordt voldaan.

PvdA/GroenLinks onderschrijft de conclusies en aanbevelingen volledig. We zijn van mening dat er in de toekomst meer toezicht en betrokkenheid dient te zijn van het College bij zelfsturingstrajecten en dat duidelijk moet zijn waar de verantwoordelijkheden liggen van de gemeenschap en waar die van de gemeente

Het gaat tenslotte ook om geld van ons allemaal.

Fred Peeters

Raadslid PvdA/GroenLinks

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *