Ook middeninkomens hebben recht op energietoeslag

PvdA/GroenLinks heeft al enkele malen in de gemeenteraad aandacht gevraagd voor het toenemend aantal medeburgers die door de stijgende energieprijzen in financiële problemen komen. We hebben al meermaals voorgesteld om de huidige regeling uit te breiden. De andere fracties en het college vonden dat tot nu toe niet nodig.

Het Rijk heeft gemeenten geld gegeven om huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum een energietoeslag te geven van 1300 euro. Maar het staat de gemeente vrij om een grotere groep in aanmerking te laten komen voor deze toeslag. Veel gemeenten hebben dat intussen ook gedaan. Peel en Maas nog niet. Het college heeft wel aangekondigd om in december te komen met een verruimde regeling. Daarover zullen ongetwijfeld mededelingen worden gedaan in de media.

Wij geven hier nog eens weer wat ons voorstel is, opdat iedereen dan zelf een vergelijking kan maken. Ons voorstel is dat huishoudens met een inkomen van maximaal 120% van het sociaal minimum in 2022 en 2023 recht hebben op 1300 euro energiecompensatie. Bij huishoudens met een inkomen tussen 120% en 150% van het sociaal minimum worden de meerkosten aan energie die ze hebben ten opzichte van hetgeen ze betaalden in december 2021 vergoed tot een maximum van 1300 euro zowel in 2022 als in 2023. Bij deze groep huishoudens wordt alleen naar het inkomen gekeken en worden verder geen criteria toegepast als spaargeld, eigen huis, auto, sieraden etc.

Huishoudens met een inkomen boven 150% van het sociaal minimum kunnen ook een maximale energietoeslag ontvangen van 1300 euro, maar voor deze huishoudens gelden wel de normale normen die gelden voor het recht op bijzondere bijstand. Dat is ons voorstel. Dat zorgt ervoor dat de uitvoeringskosten laag gehouden kunnen worden.

Iedereen kan deze regeling vergelijken met de regeling die het college gaat presenteren. Laat iedereen zijn eigen conclusies trekken!

Annigje Primowees, Frits Berben, Raf Janssen,
Raadsleden PvdA/GroenLinks Peel en Maas

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *