Op valreep besluit raad om woningen niet te slopen

De raad heeft vorige week een standpunt uit 2012 nogmaals bekrachtigd: er worden geen woningen gesloopt voor de ontwikkeling van het centrum van Panningen. PvdA/GroenLinks had zich meteen op dat standpunt gesteld en uiteindelijk bleken ook de andere fracties dat standpunt te delen. Tot opluchting van de protesterende bewoners van de huizen die het college wilde afbreken en tot geruststelling van winkeliers van de Raadhuisstraat die zich helemaal niet geholpen voelden met dit afbraakidee.

De plannen voor het centrum van Panningen werden doorgesproken met een adviesgroep waarin mensen die het meest in hun belangen geraakt werden, niet vertegenwoordigd waren. De verantwoordelijke wethouder, Rob Wanten, moest toegeven dat dit een grote misser is geweest. Verder hadden het college en ook de fracties niet in de gaten dat in 2012 de toenmalige raad ook al eens het collegevoorstel tot afbraak van woningen had afgewezen en de bewoners had toegezegd dat de gemeente daartoe nooit meer het initiatief zou nemen. Een attente bewoner wees daarop.

PvdA/GroenLinks vond het hernieuwde afbraakvoorstel sowieso verwerpelijk. In ons alternatief verwezen we ook naar het raadsbesluit uit 2012. Op de valreep, net voor de raadsvergadering, namen de fracties van Lokaal en CDA ons voorstel over om te kiezen voor het uitwerken van de ontwikkelingsvariant waarin geen woningen afgebroken hoefden te worden. Plagend zeiden we dat die fracties ons voorstel hadden gepikt, wat natuurlijk weinig geloofwaardig werd ontkend. Hoe het ook zij, het niet-afbreek-voorstel werd uiteindelijk unaniem aangenomen door de raad en het collegevoorstel werd daarmee verworpen.

Eén idee in ons alternatieve voorstel werd niet overgenomen, nog niet. Dat betreft de vestigingsplek voor de Aldi. Wij willen geen supermarkt vlak bij het kruispunt Patersstraat/Raadhuisstraat. Een betere plek is de Kennedylaan, vlak bij rotonde Everlo. Hopelijk nemen de andere fracties ook dit idee van ons over. Desnoods weer op de valreep.

Annigje Primowees, Frits Berben, Raf Janssen,
Raadsleden PvdA/GroenLinks Peel en Maas

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *