Open brief aan mensen van goede wil in Peel en Maas

Dagelijks horen en lezen we berichten in de media over de schrijnende situatie bij de opvang van asielzoekers in Ter Apel. Al dagenlang moeten daar steeds meer mensen buiten overnachten, omdat er elders in het land onvoldoende opvangmogelijkheden gecreëerd worden. Organisaties als Artsen zonder Grenzen en het Rode Kruis, die tot nu toe alleen bij rampen in het buitenland hulp boden, voelen zich nu genoodzaakt in Nederland noodhulp te bieden. Dat is een situatie waarvoor we ons als Nederland moeten schamen. Roepen dat het kabinet met oplossingen moet komen is nodig en is ook terecht, maar het volstaat niet. Bovendien is het kabinet voor een oplossing van het meest dringende probleem van een fatsoenlijke opvang aangewezen op de medewerking van gemeenten.

Als PvdA/GroenLinks-fractie hebben we al enkele malen aan gemeenteraad en college gevraagd om als gemeente Peel en Maas ook onze verantwoordelijkheid te nemen. Tot nu toe blijft iedere actie van de gemeente in deze richting uit. Wij vinden dat onbegrijpelijk en we kunnen ons ook niet voorstellen dat de schrijnende berichten uit Ter Apel de meeste burgers in onze gemeente onberoerd laten. Vandaar dat we een oproep doen aan alle mensen van goede wil in Peel en Maas om een brief (Postbus 7088, 5980 AB Panningen) of een mailtje te sturen aan de gemeenteraad en het college om hen te vragen een bijdrage te leveren aan een menswaardige opvang van vluchtelingen in Nederland. En dat er genoeg mensen van goede wil in onze gemeente wonen blijkt wel uit de opvang en de hulp die geboden worden aan vluchtelingen uit Oekraïne.

Wat betreft de opvang van vluchtelingen uit andere landen laat de gemeente als organisatie het naar ons idee tot nu toe afweten. Onze gemeente kan een voorbeeld nemen aan de buurgemeente Horst aan de Maas. Daar is het gemeentelijke evenemententerrein ingericht voor de opvang van 150 asielzoekers. Dat gebeurt in een aantal woonunits rond een centrale paviljoentent. Dat is niet bedoeld voor permanent verblijf, maar hier kunnen asielzoekers gedurende enkele maanden tot rust komen, met meer privacy dan kortstondige opvang in een sporthal. Er zijn meer gemeenten in Nederland die dit model toepassen. Na een paar maanden kunnen gemeenten zelfs de units van elkaar overnemen. Zo hoeven asielzoekers niet langer buiten te slapen en ze hoeven evenmin dagelijks in bussen van de ene plek naar de andere plek vervoerd te worden. Ze kunnen gedurende twee of drie maanden op dezelfde plek blijven, waar ook noodzakelijke basisvoorzieningen aanwezig zijn. Iedere gemeente kan op deze manier een passende bijdrage leveren aan een menswaardige opvang van asielzoekers.

We zijn ervan overtuigd dat in onze gemeente ook enkele plekken gevonden kunnen worden die geschikt zijn om dit model van crisisnoodopvang toe te passen. In Panningen zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan de locatie van de voormalige basisschool Zuid, het daar vlakbij gelegen voetbalveld naast de Piushallen, het terrein tussen de voormalige Rabobank en het Pantaleon in het Ringovenpark en een deel van het niet gebruikte voetbalveld in De Dèl tegenover de steenfabriek. Het zijn allemaal locaties die enigszins apart liggen, maar toch vlak bij het centrum. En mogelijk zou ook een deel van het evenemententerrein aan de Vosberg in aanmerking komen voor het organiseren van een tijdelijke noodopvang. Ongetwijfeld zijn in de andere grotere kernen van Peel en Maas soortgelijke geschikte plekken aan te wijzen. Wij roepen burgers op om hiertoe concrete suggesties te doen aan raad en college en hen op te roepen om in actie te komen om net als de buurgemeente Horst aan de Maas een daadwerkelijke bijdrage te leveren aan de aanpak van een nijpend vraagstuk. De tijd dringt!

Peel en Maas, 25 augustus 2022
Annigje Primowees, Frits Berben en Raf Janssen
Gemeenteraadsleden van de fractie PvdA/GroenLinks

Cc raadsleden en college van Peel en Maas

Eén reactie op “Open brief aan mensen van goede wil in Peel en Maas”

  1. Jan Onbekend schreef:

    Mogelijk dat er een opvanglocatie gerealiseerd kan worden in Maasbree, Dorpstraat 74A.
    Was voorheen een fysio-praktijk, maar met een wijziging van het bestemmingsplan kunnen hier zeker 20 tot 25 asielvluchtelingen worden opgevangen.
    PVDA/GROENLINKS zal hier ongetwijfeld GEEEN moeite mee hebben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *