Stop de intensieve veehouderij!

OPEN BRIEF

 

Aan:

College van Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg College van Burgemeester en Wethouders van

– gemeente Weert

– gemeente Nederweert

– gemeente Leudal

– gemeente Peel en Maas

– gemeente Horst aan de Maas

– gemeente Venray

 

Van:

De Kerngroep “Limburg gezonder”

Datum: 10 december 2015

Onderwerp: minder vee ten gunste van een gezonder Limburg

 

Geacht College,

In Zuidoost Brabant en Noord- en midden Limburg maken veel inwoners zich ernstige zorgen over hun gezondheid, waar die bedreigd wordt door de stank, fijnstof en stikstof dat vrijkomt bij de intensieve veehouderij. De provincies Gelderland en Noord Brabant hebben inmiddels bestuurlijke maatregelen genomen om de ongebreidelde bouw van steeds grotere veestallen te stoppen. Het gevolg van die maatregelen is dat de provincie Limburg heden wordt overspoeld met aanvragen voor nieuwe megastallen. Niet zozeer vanuit lokale gezinsbedrijven maar vooral van grote ondernemingen met meerdere vestigingen in

Nederland, België en Duitsland.

 

De burger wordt nadrukkelijker geconfronteerd met onderstaande feiten.

– Een steeds grotere veestapel, omgerekend tot meer dan 200 dieren per burger,

– Daaraan gekoppeld een evenredige toename van afval in de vorm van stank, fijnstof en stikstof dat, al dan niet met tussenkomst van moderne technieken zoals luchtwassers, uiteindelijk toch gewoon in de lucht, de bodem en het water terecht komt,

– Aan dit afval ook ziekteverwekkers, antibiotica en bestrijdingsmiddelen zitten gebonden,

– Directe ziekterisico’s:

o De MRSA-bacterie,

o Hepatitis-E (>50 % van de varkens is hier al mee besmet)

o Muterende griepvirussen, waarvan we inmiddels vanuit Azië weten wat daarvan de gevolgen kunnen zijn.

o Bij de Q-koorts van enkele jaren geleden vielen 23 doden en werden enkele duizenden onschuldige burgers chronisch ziek.

o Inmiddels is 98 % van het Limburgse pluimvee besmet met ESBL, een antibiotica afbrekend enzym.

o De varkensgriep ofwel Mexicaanse griep leidde in Nederland in 2010 tot 60 sterfgevallen.

o Sinds kort onderzoekt de Rijksoverheid in hoeverre fijnstof van de bioindustrie bijdraagt aan vroegtijdig overlijden van burgers.

– Het landschap verwordt tot één groot agrarisch industriegebied,

– De natuur is zwaar aangetast door vermesting met stikstof in water en bodem met verlies van biodiversiteit bij flora en fauna. Luchtwassers vormen slechts een nieuwe tussenschakel, want de daarmee gebonden stikstof wordt daarna weer gewoon op het land gebracht.

– De zwaarte en intensiteit van het gerelateerde vrachtverkeer overschrijdt sterk de capaciteit van de plattelandswegen, met alle gevolgen van dien voor wegconstructies en langzaam verkeer, zoals schoolgaande kinderen.

De burger is deze aanval op haar gezondheid gewoon beu. Het kan niet zo zijn dat al deze negatieve effecten ten laste van de gewone burger komen ten faveure van wie ? Al jaren is de intensieve veehouderij verliesgevend en wordt slechts in leven gehouden met allerlei subsidies en EU-regelingen. Van regionale Nederlandse werkgelegenheid is nauwelijks sprake, omdat uit kostenoverwegingen gekozen wordt voor Oost-Europese werknemers, zowel in de stallen als op de vrachtauto’s. De economische betekenis is derhalve ver te zoeken. Bovendien wordt van al het geproduceerde vlees slechts 20 % in Nederland geconsumeerd.

Onlangs zijn deze breed gedragen zorgen gebundeld via de Kerngroep “Limburg gezonder”.

De Kerngroep bestaat uit afgevaardigden van meerdere organisaties en richt zich door middel van deze open brief aan u als bestuurders in Limburg, omdat met name van u mag worden verwacht te luisteren naar de gewone burgers in Limburg – uw kiezers – en te komen met adequate oplossingen.

Mede namens veel al dan niet georganiseerde burgers verzoeken ondergetekenden, verenigd in de Kerngroep “Limburg gezonder”, uw college om met spoed paal en perk te stellen aan de uitbreiding van de veestapel en in tweede termijn de hoeveelheid vee in de provincie Limburg substantieel te laten afnemen door het een daarop afgestemd beleid.

Bij voorkeur treden wij graag met u in overleg om bij te dragen aan concrete oplossingsgerichte maatregelen. Wij gaan daarbij niet voor halfbakken nota’s of zwakke consensusmodellen. Die tijd hebben we gehad.

In de verwachting spoedig iets van u te vernemen tekenen wij met vriendelijke groeten,

Kerngroep “Limburg gezonder”

– Stichting Leefbaar Buitengebied Nederweert

– Stichting Gezonde Woonomgeving Leudal

– Stichting Groen Weert

– Partij van de Arbeid, afdeling Nederweert

– Vereniging Behoud de Parel

Mede ondertekend namens:

– ..

– …

– …

– ..

Gedragen door sympatisanten:

– …

– …

Eén reactie op “Stop de intensieve veehouderij!”

  1. M. Truijen schreef:

    Wonende in Noord Limburg, gemeente Peel en Maas, schaar ik me niet voor 100% maar voor 1000% achter de open brief “Stop de intensieve veehouderij”.
    We ondervinden dagelijks de nadelige gevolgen van de intensieve veehouderij.
    De provincie moet aan de slag met een halt toe roepen aan de intensieve veehouderij en zorg dragen voor een gezonde leefomgeving, want die is er nu niet meer. Kom op voor een “gezond Limburg”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *