Openbaar onderwijs in Maasbree

Voor het laatste nieuws zie Hallo Peel en Maas

Raf Janssen, wethouder voor PvdA/GroenLinks in het college van de gemeente Peel en Maas, komt wekelijks veel mensen en omstandigheden tegen. Per week pikt hij er een uit om er, terugblikkend, even bij stil te staan.

Al 9 jaar wordt in Maasbree gesproken over openbaar onderwijs. De afgelopen jaren heb ik de soms verhitte discussies over het al of niet stichten van een openbare school in Maasbree op een afstand gevolgd. Dat onderwerp hoorde bij de portefeuille van een van mijn collega’s en ik sta op het standpunt dat collegeleden zich op hoofdlijnen met elkaars beleidsterreinen moeten bemoeien, maar niet in details. Dus ik heb op afstand het doen en laten van mijn collega’s inzake dit dossier gevolgd. Nu ligt het op mijn bord en het is opnieuw uiterst actueel.

Onlangs is in opdracht van de gemeente door een gerenommeerd onderzoeksbureau een enquête gehouden om de belangstelling voor openbaar onderwijs in Maasbree te peilen. Dit belangstellingsonderzoek is gehouden onder alle ouders die kinderen hebben in de leeftijd van 0 tot en met 11 jaar. De uitslag is dat bijna de helft van de ouders aangeeft een voorkeur te hebben voor openbaar onderwijs. En een aanzienlijk deel van deze ouders (59%) geeft aan dat hun kind (vrijwel) zeker naar het openbaar onderwijs gaat als dat er komt in Maasbree. Dat laatste is nu de kwestie waar het om gaat: komt er een openbare school in Maasbree? Om die vraag te kunnen beantwoorden moet een aantal stappen worden gezet. De eerste stap is een besluit van de gemeenteraad om goedkeuring te geven aan een plan om een openbare basisschool op te richten in Maasbree. De gemeente moet vervolgens dat plan naar de minister sturen. Als het plan voor 1 augustus 2014 opgestuurd is, zal de minister voor 1 januari 2015 aangeven of hij het plan accepteert en de nieuwe school gaat bekostigen. Als dat zo is zou de school per 1 augustus 2015 van start kunnen. Voor het zover is moet nog van alles geregeld worden. Het eerste stap die nu gezet moet worden is aan de raad: keurt die het plan voor het oprichten van een nieuwe openbare school voor primair onderwijs in Maasbree goed?

Het is aan de gemeenteraad om een antwoord te geven op deze vraag. Als portefeuillehouder zal ik via het college een voorstel presenteren aan de raad. We zijn nu nog bezig om dit voorstel te formuleren. Persoonlijk laat ik mij daarbij leiden door onder meer de volgende overwegingen:

  1. Het is een groot goed dat ouders de vrijheid hebben om te kiezen naar welk type school ze hun kinderen sturen.
  2. Kinderen moeten als het even kan naar school kunnen gaan in hun eigen buurt, hun eigen dorp.
  3. Keuze van onderwijs moet geen splitsing teweeg brengen tussen kinderen van hetzelfde dorp, van dezelfde gemeenschap.

Op basis van bovenstaande overwegingen pleit ik voor voldoende flexibiliteit bij alle betrokkenen om te bereiken dat de verbreding van onderwijskeuze in het eigen dorp uitwerkt als een verrijking voor de lokale gemeenschap.

 

Raf Janssen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *