Opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen verontrustend laag

De gemeenteraadsverkiezingen in Peel en Maas zijn er twee duidelijke winnaars: Lokaal Peel en Maas en de nieuwkomer D’66. Aan beide partijen onze gelukwensen! Zelf hebben we drie zetels kunnen vasthouden en daar zijn we niet ontevreden mee. Kiezers bedankt! Het meest opvallende van de afgelopen verkiezingen was echter het lage opkomstpercentage.

Nog geen 49% van de stemgerechtigden heeft gestemd. Dat moet ons aan het denken zetten. Als politieke partijen moeten we beginnen met naar onszelf te kijken. Sommigen zeggen dat het zo goed gaat dat mensen geen reden zien om te gaan stemmen. Dat is ons te gemakkelijk.

We moeten als politieke partijen nagaan wat we beter hadden kunnen doen: duidelijker communiceren en nieuwe media gebruiken, vooral voor jongeren. Vergaderingen korter en spannender maken door allerlei overbodige herhalingen weg te laten en duidelijker te zijn over de verschillen van inzicht en politieke opvatting. Dan is er het verwijt dat we als lokale politiek niet luisteren naar de burgers. Bij dat verwijt willen we twee kanttekeningen plaatsen. Allereerst moeten burgers zich duidelijk uitspreken, met name over onderwerpen die bepalend zijn voor de toekomst van onszelf en onze kinderen.

Op dorpsniveau gebeurt dat in diverse kernen al heel goed via de stimulerende werking van dorpsoverleggen. Maar bij dorpoverstijgende onderwerpen zou dat nog meer en beter kunnen. Wat ons betreft kan het experiment met een raad van gelote burgers opnieuw opgepakt worden. Een tweede kanttekening is dat luisteren naar burgers niet wil zeggen dat er een politiek moet komen van ‘u-vraagt-wij-draaien’.

De raad heeft als taak om een beleid op te stellen dat in het belang is van ons aller toekomst. Daar maken partijen keuzes in. Die kunnen duidelijker zijn. Dat klopt. Als de burgers die keuzes niet goed vinden, kunnen ze dat bij verkiezingen laten merken. Dan moeten burgers wel meedoen aan die verkiezingen.

Annigje Primowees, Frits Berben, Raf Janssen,
Raadsleden PvdA/GroenLinks Peel en Maas

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *