Opvang vluchtelingen onze morele plicht.

PvdA/GroenLinks is verheugd dat de gemeente Peel en Maas vanaf 30 november a.s. noodopvang aanbiedt aan asielzoekers in kasteel de Berckt te Baarlo. De opvang blijft vooralsnog beperkt tot 72 uur ( met een mogelijke uitbreiding met maximaal 24 uur).
PvdA/GroenLinks had graag gezien dat de vluchtelingen langer opvang was aangeboden, maar dat is gezien de beperkte beschikbaarheid van het kasteel helaas niet mogelijk. Het slepen met asielzoekers van hot naar her is ons namelijk een doorn in het oog. Velen van hen hebben traumatische ervaringen opgedaan in hun land van herkomst en mogelijk ook tijdens hun vlucht naar ons land. Vooral voor de kinderen onder hen is enige rust en stabiliteit belangrijk. Daarom zou het goed zijn wanneer het College door blijft zoeken naar geschikte locaties in onze gemeente voor noodopvang.

Om meer doorstroming mogelijk te maken in de huidige asielzoekerscentra is het nodig dat er meer vluchtelingen, die een verblijfstatus hebben gekregen ( statushouders), een woning krijgen toegewezen in gemeentes. PvdA/GroenLinks heeft er daarom ook, samen met de andere partijen in de Gemeenteraad, mee ingestemd dat er voldoende sociale huurwoningen beschikbaar worden gesteld voor statushouders. Aangezien er echter, op dit moment, onvoldoende beschikbaar zijn, valt er niet aan te ontkomen om ook tijdelijke woningen te bouwen. Woningen die gelijktijdig beschikbaar komen voor woningzoekenden die reeds in onze gemeente wonen.
Deze woningen zullen zoveel mogelijk worden verspreid over alle woonkernen. Ze zullen aan de wettelijke kwaliteitseisen moeten voldoen maar niet altijd dezelfde uitstraling hebben die reguliere woningen hebben. Daarom is het belangrijk dat er goed wordt gecommuniceerd met de huidige bewoners van de betreffende woonkernen.

Fred Peeters
Raadslid PvdA/GroenLinks

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *