Over weglopers en zittenblijvers

Gemeente en grondtransacties. Gaat altijd over geld, soms veel geld en in ieder geval om gemeenschapsgeld oftewel uw geld. Meestal gaat het goed. Soms ontstaat er gedoe. Zo ook afgelopen raadsvergadering. De oppositie vond dat ze niet goed geïnformeerd was en verliet de zaal; de coalitie deed of haar neus bloedde en knikte braaf ‘ja’.

Volledig en tijdig geïnformeerd worden is een kernvoorwaarde voor het goed functioneren van de gemeenteraad. Raadsvoorstellen gaan normaal vergezeld van alle informatie die nodig is voor een afgewogen besluit. Op basis hiervan vormen raadsleden zich een voorlopige mening. Deze wordt uitgewisseld tijdens raadsvergaderingen. Uiteindelijk wordt met meerderheid van stemmen een besluit genomen. Zo werkt democratie.

Om dit proces goed te laten verlopen, worden raadsvoorstellen in commissievergaderingen alvast besproken. Dan kunnen raadsleden nadere informatie vragen. Pas als die is ontvangen, kunnen raadsleden een besluit nemen. Wat als voorafgaande aan de raadsvergadering twijfel rijst over inhoud en volledigheid van de verstrekte informatie? Goede raadsleden vragen het college dan om nadere informatie. Dat gebeurde ook. Een deel van de toegezegde nadere informatie bereikte de raad niet en een deel was onvolledig en kwam zo laat dat de fracties geen tijd hadden om die te bestuderen. Zeker omdat de zaak in kwestie geen haast had, zou een goed functionerende raad de besluitvorming uitstellen totdat via nader onafhankelijk onderzoek alle twijfel over de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie weggenomen zou zijn.

PvdA/GroenLinks en VVD vroegen ook om uitstel, maar de coalitie weigerde dat. Daarmee schonden CDA en Lokaal de grondvoorwaarde van de democratie. Daarom weigerde de gehele oppositie een besluit te nemen over het onvolledig voorbereide voorstel en verliet de raadszaal. De coalitie was boos. Maar deze boosheid zou zich niet moeten richten op de weglopers, maar op de zittenblijvers, want juist die deden in dit geval afbreuk aan de democratie.

Annigje Primowees, Frits Berben, Raf Janssen,
Raadsleden PvdA/GroenLinks Peel en Maas

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *