Pareltjes biodiversiteit

Afgelopen zaterdag 9 september 2023 hebben wij met een twintigtal (burger)raadsleden enkele projecten bezocht waar concreet invulling wordt gegeven aan het herstellen en behouden van biodiversiteit. Het zijn pareltjes waar Peel en Maas trots op mag zijn.

Enthousiaste vrijwilligers en betrokken ambtenaren vertelden meeslepend over de pracht en kracht van biodiversiteit. De kern van hun verhaal was: biodiversiteit vraagt om een brede benadering en invulling. Hoe mooi de pareltjes ook zijn, ze zijn slechts het begin van een broodnodige verandering op tal van terreinen. Biodiversiteit mag niet blijven steken in losse pareltjes hier en daar in het landschap.

Het gaat erom een veelvoud van dergelijke pareltjes te realiseren en die met elkaar te verbinden en verbonden te houden. Biodiversiteit nastreven betekent bereid zijn om op een andere wijze landbouw en veeteelt te organiseren, ander bosbeheer, anders wonen, anders werken, anders recreëren, anders leven.

Op initiatief van de fractie PvdA/GroenLinks heeft de raad per motie het college opdracht gegeven een concreet en samenhangend beleid betreffende biodiversiteit te ontwikkelen. Na lang aarzelen heeft het college beloofd eind dit jaar dit beleid te presenteren. Wij zijn benieuwd. We houden de vinger aan de pols.

Eén reactie op “Pareltjes biodiversiteit”

 1. Dave Pilon schreef:

  Ter informatie: in Egchel wordt door de stichting natuurpark de Kemp gewerkt aan de ontwikkeling van een natuurpark met o.a. een voedselbos, fruitboomgaard, bijenhouderij, etc.
  3 Hectare zal worden gepacht op de Egchelse Heide, gelegen aan de Jacobusstraat.
  In samenhang hiermee is een ANLb (agrarisch natuur en landschapsbeheer) aanvraag ingediend bij de coöperatie naturrijk Limburg voor subsidie bij de Provincie Limburg.
  In verband hiermee heb ik de Gemeente Peel en Maas verzocht ook de boeren in de Egchelse Heide actief te informeren en te motiveren ook een ANLb aanvraag in te dienen om natuurinclusief te werken.
  Besproken zal dit worden tijdens het Groen Platform Peel en Maas van 6 Maart a.s.
  Graag ondersteuning van dit initiatief gevraagd!
  Zoals bekend is de LOG Egchelse Heide nu nog een gebied met intensieve veehouderij, en geen bewustzijn voor biodiversiteit. Hier moet iets aan veranderen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *