Peel en Maas een aardsparadijs?

In opdracht van de gemeente is een filmpje gemaakt waarin een heel rooskleurig beeld geschetst wordt van onze gemeente of beter gezegd van de gemeenschappen in de elf kernen die dankzij de inzet van bewoners, verenigingen en ondernemingen een heuse paradijselijke situatie tot stand lijken te brengen.

Het YouTube filmpje bejubelt de ruimte die in Peel en Maas beleefd wordt en de vrijheid die hier gevoeld wordt om zelf dingen te bedenken. Met enthousiaste mensen die elkaar informeren, er samen voor gaan, het stuur in eigen hand nemen. Met bewoners die nieuwkomers een warm welkom bereiden, die verschillen vieren en het goede leven. Met uitgestrekte kassen waar het hele jaar door sla groeit. Met overgrote stallen waar vreedzaam kauwende koeien zorgen voor een economische toppositie. Dat zijn enkele juichende beelden uit het aardsparadijs Peel en Maas waar de gemeente terughoudend actief is, soms sturend, soms faciliterend, soms partner, soms regisseur, maar steeds weloverwogen en waarderend.

Een beetje overdrijven en borstklopperij mag in een promotiefilmpje. Er is ook niks mis met het laten zien dat mensen in gemeenschappen voor elkaar zorgen. Maar deze jubelfilm maakt het wel heel bont of beter gezegd eenzijdig wit. Er zijn geen gekleurde mensen te zien in de film terwijl die toch een flink deel uitmaken van onze bevolking. Geen woord over het toenemende aantal inwoners dat de eindjes niet meer aan elkaar kan knopen en geen geld heeft om het goede leven te vieren. Nul aandacht voor de stank en de luchtvervuiling die het woonplezier en de gezondheid van inwoners aantasten.

Allesbehalve een warm welkom voor statushouders en vluchtelingen die hier in deze gemeente aankloppen voor ruimte en vrijheid. Niks over allerminst weloverwogen vergunningen voor de bouw van nog meer dozen en stallen die lucht, water, bodem en biodiversiteit vergallen. Gemeenschappen en gemeente zouden meer gebaat zijn bij een eerlijker en vollediger beeldvorming.

Fractie PvdA/GroenLinks

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *