PvdA/GroenLinks neemt als enige partij in Peel en Maas petitie FNV in ontvangst

Op woensdagavond 17 juni 2020 heeft Annigje Primowees namens de fractie PvdA/GroenLinks een petitie in ontvangst genomen waarin gepleit wordt voor een verhoging van minimumloon. De FNV voert landelijk actie voor deze verhoging onder het motto: ‘Sta op voor 14!’

Meer dan honderd mensen in Peel en Maas hebben de petitie ondertekend. De FNV had alle fracties uitgenodigd om deze petitie in ontvangst te nemen. Alleen PvdA/GroenLinks heeft gehoor gegeven aan deze uitnodiging. Dat getuigt niet van respect ten opzichte van de honderd mensen die de petitie ondertekend hebben en het getuigt evenmin van betrokkenheid bij de situatie van de honderden huishoudens in onze gemeente die moeten rondkomen van het te lage minimumloon.

Op 23 juni dient de fractie PvdA/GroenLinks een motie in waarin raad en college gevraagd worden steun uit te spreken voor de actie om het minimumloon te verhogen. Dan krijgen alle fracties opnieuw een kans om te laten zien of ze bereid zijn ook op te komen voor de belangen van de mensen met de kleinste portemonnee.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *