PvdA/GroenLinks stelt vragen aan college rondom de positie van arbeidsmigranten in verband met de Coronacrisis

De fractie PvdA/GroenLinks heeft enkele vragen gesteld aan het college van B&W in de gemeente Peel en Maas over het coronavirus en de positie van arbeidsmigranten. Men wacht het antwoord af.

De betreffende vragen delen we graag.

Art 38 vragen Situatie Arbeidsmigranten ivm Coronacrisis

Geacht College van B&W,

Op dit moment bevindt ons land zich in een ernstige crisis door de uitbraak van het coronavirus. Van ons allen wordt verwacht dat we zoveel mogelijk thuis werken en sociale situaties met grote aantallen mensen vermijden. Volgens een publicatie van het RIVM is de besmetting met het Coronavirus in de gemeente Peel en Maas groter dan in de ons omringende gemeentes.
Daarnaast heeft de regering, terecht, een fors pakket aan economische steunmaatregelen afgekondigd om bedrijven te ondersteunen en inkomens van burgers overeind te houden.

De vraag is echter hoe deze maatregelen zich verhouden tot de situatie waarin grote aantallen arbeidsmigranten in onze gemeente zich bevinden. Velen van hen zitten met vreemden dicht op elkaar in containerwoningen en werken op plekken waar veel mensen bij elkaar zijn. Daarnaast zullen veel arbeidsmigranten vanwege hun kwetsbare positie op de arbeidsmarkt (oproepcontracten, uitzendbasis) al snel hun baan verliezen.

1. Kan het College aangeven waarom de besmetting met het coronavirus in Peel en
Maas groter is dan in de ons omringende gemeentes?

2. Heeft het College zicht op het aantal besmettingen met het Coronavirus in de
vele huisvestingsinrichtingen voor arbeidsmigranten in de gemeente Peel en
Maas?

3. Kan het College aangeven welke voorzorgsmaatregelen er worden getroffen om
besmetting met het coronavirus in de diverse huisvestingsinrichtingen voor
arbeidsmigranten te voorkomen?

4. Wat gebeurt er aan voorlichting voor arbeidsmigranten en gebeurt dit in hun eigen
taal?

5. Is medische bijstand voor arbeidsmigranten adequaat gewaarborgd?

6. Op welke wijze kunnen arbeidsmigranten hun recht op medische hulp gestalte
geven als hun werkgever of huisbaas pasjes van de ziektenkostenverzekeraar bij
zich houdt?

7. Is het überhaupt wel verantwoord om grote aantallen arbeidsmigranten op een klein
oppervlak, zoals b.v. 750 mensen in de huisvesting van Work and Stay en ruim 300
mensen in de huisvesting van Kafra, te handhaven?

8. Is het bij het College bekend of er arbeidsmigranten zijn die niet meer kunnen terug
keren naar hun geboorteland ivm inreisverboden?

9. Is het College bereid om er bij de regering op aan te dringen dat er ook voor
arbeidsmigranten, in voorkomende gevallen, ondersteuningsmaatregelen worden
getroffen?

Fractie PvdA/GroenLinks Peel&Maas

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *