Politieke partij PvdA/GroenLinks stelt vragen onduidelijkheid over regionale taskforce

PvdA/GroenLinks heeft vragen gesteld aan het College van B&W van Peel en Maas. De partij wil vooral weten of er inderdaad een regionale taskforce voor het gebied Noord-Limburg is opgericht die het maatschappelijk vraagstuk rond arbeidsmigranten in kaart moet brengen.

Fred Peeters stelde de vragen namens PvdA/GroenLinks. Hij vroeg zich onder meer af wie de taskforce dan heeft ingesteld en wie er deel van uit maken. Ook wil hij graag weten welke opdracht de taskforce heeft meegekregen en waar het team rekening mee gaat houden. Peeters denkt dan bijvoorbeeld aan het beleid van gemeente Peel en Maas op het gebied van arbeidsmigranten. Verder stelt Peeters vragen over de gang van zaken. “Uit krantenberichten maken we op dat wethouder Paul Sanders, als trekker van de regionale taskforce, de oplossing van het in kaart te brengen maatschappelijk vraagstuk al naar voren brengt, voordat de werkzaamheden van de taskforce zijn begonnen. Wij vinden dat een taskforce alle moeilijkheden en mogelijke oplossingen goed in beeld moet brengen, alvorens met aanbevelingen te komen.

Deelt u onze mening dat dit de juiste gang van zaken is?”, schrijft Peeters. Als laatste wil Peeters weten of het college bereid is om bedrijven in overleg te gaan om arbeiderspools te maken. “Zodat mensen naast passende en betaalbare huisvesting de zekerheid krijgen van werk tegen fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *