PvdA/GroenLinks teleurgesteld in Kadernota 2024

In de Kadernota presenteert het College doorgaans voor de zomer haar plannen. Die plannen worden dan in de begroting (meestal in november) voorzien van definitief beleid en de kosten hiervan. Dit jaar werd de kadernota pas behandeld na de zomer, door het overlijden van wethouder Mestrom vlak voor de geplande behandeling.

Onze fractie was teleurgesteld over de inhoud van de kadernota: wat werd hier nou eigenlijk voorgesteld? Welke plannen heeft het College voor de komende jaren? Wat gaan we doen aan armoede, klimaat, biodiversiteit?

Klik hier voor onze beschouwing op deze kadernota.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *