PvdA/GroenLinks en Gezondheidscentrum Maasbree

In Maasbree zijn de huisartsen samen met Fysiomotion en de Apotheek al enkele jaren bezig om een gezondheidscentrum van de grond te krijgen. Ze onderhandelen hierover met het College van B&W, tot op heden nog zonder resultaat. Een gezondheidscentrum is noodzakelijk omdat het beroep op eerstelijnszorg zal toenemen door o.a. de vergrijzing en overheidsmaatregelen. Daarnaast zullen er steeds meer vrijwilligers worden ingezet en zal er meer worden ingezet op preventie en vroegtijdige herkenning van ziektes.
Een gezondheidscentrum biedt veel meer mogelijkheden voor zorgaanbieders om samen te werken.

Plek huidige Trefcentrum

Momenteel wordt onderzocht of het mogelijk is om een gezondheidscentrum te vestigen op de plek van het huidige Trefcentrum D’n Adelaer. Dit complex gaat na realisatie van het MFA zijn huidige functie verliezen.
Om een duidelijk standpunt te krijgen van de gemeenteraad en om het College en initiatiefnemers een steun in de rug te geven, heeft PvdA/Groenlinks, tijdens de afgelopen Raadsvergadering, het initiatief genomen om een motie in te dienen. In deze motie wordt het College opgedragen om, alles wat in zijn vermogen ligt te doen om de initiatiefnemers van een gezondheidscentrum te ondersteunen, zonder dat de gemeente financieel participeert in het centrum zelf. Dit is om realisatie van een gezondheidscentrum in Maasbree eindelijk eens mogelijk te maken.
Het College heeft tevens de opdracht gekregen om de Raad op de hoogte te houden van de vorderingen.
De motie werd door alle partijen ondersteund.

Fractie PvdA/Groenlinks

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *