PvdAGroenLinks ging afgelopen zaterdag de wijk in..

Tijdens ons bezoek aan de inwoners van Panningen Noord was het merendeel van de bewoners positief over de omgeving. Vrijwel iedereen vond de wijk op zichzelf een fijne plek om in te wonen, maar wel maakte men zich grote zorgen over het toenemende verkeer en het veel te hard rijden. Met name in de Graaf van Kesselstraat, waar veel gezinnen met kleine kinderen wonen, maakte de buurt zich daar ongerust over. Te hard rijden, de nieuwe parkeerroute, de onveilige situatie voor fietsers en de geluidsoverlast werden door de wijkbewoners als dringende verbeterpunten genoemd.
Over de communicatie met de gemeente waren de burgers niet heel tevreden: eerst worden er door de gemeente opties genoemd en dan pas worden de bewoners gehoord. Dat zou beter andersom kunnen: eerst horen welke opties de bewoners noemen en dan pas de plannen maken! De bewoners vragen dringend om handhaving van de maximumsnelheid!

Veel opmerkingen kwamen er ook over hondenpoep. Nu de nieuwe wijk Stox wordt ontwikkelt is er een grote uitlaatplaats verdwenen met het gevolg dat de groenstroken nu vol drollen liggen. De bewoners vrezen, dat straks ook het Wilhelminapark vol zal liggen. Het voorstel vanuit de buurt is dan ook, om een speciale hondenuitlaatplaats te creëren, zodat de overlast voor de buurt beperkt blijft. Ook zou de buurt in de herfst graag een afvalbak voor bladeren geplaatst zien.
Enkele oudere bewoners hoopten dat er vanuit de gemeente actieve aandacht wordt gegeven aan ouderen, juist ook als er al vanuit de WMO een voorziening is toegekend om te zien of die nog steeds voldoende is. Vaak durven mensen daar niet om te vragen! Waar de keukentafelgesprekken echt beter moeten, is de voorlichting over de eigen bijdrage. Veel mensen hebben krijgen hier maar slecht zicht op en zijn vaak bang, dat ondersteuning hun draagkracht te boven zal gaan. Dit geluid hoorde onze fractie al eerder.
De fractie PvdAGroenLinks zal zich hier sterk voor gaan maken: het kan niet zo zijn, dat mensen juist hierom geen hulp gaan vragen!
Volgende keer de bevindingen uit andere wijken in Peel en Maas!

Namens Mariet Janssen, Hans Wijers en Hub Hendriks,
Annigje Primowees, fractievoorzitter PvdAGroenLinks Peel en Maas

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *