PvdA/GroenLinks werkt gestaag aan progressieve vernieuwing ook in 2016

Afgelopen jaar hebben we in de gemeenteraad en in het college gewoon ons werk gedaan:  meewerken aan een goed beleid en een goed bestuur van onze gemeente en daarbij met name letten op de belangen van de mensen met een kleine portemonnee.

Dat doen we op terreinen als arbeid, inkomen, zorg, welzijn, wonen, ruimtelijke ordening, openbare werken, financiën Daarin werken we goed samen met onze coalitiegenoten. We gunnen elkaar ruimte en succes, maar staan tegelijk voor de belangen van de groepen in de samenleving die onze steun nodig hebben om kwaliteit van leven te bereiken en vast te houden. Naast dit doorlopende normale werk zetten wij ons in voor progressieve vernieuwing. In alle bescheidenheid mogen we van onszelf zeggen dat wij een van de drijvende krachten zijn achter een aantal initiatieven van progressieve vernieuwing. Op ons voorstel probeert Peel en Maas de lokale democratie te verbreden en te vernieuwen via het experiment met de sociale raad van gelote burgers. Landelijk is veel belangstelling hoe dit wordt aangepakt in onze gemeente. Samen met een groot aantal afgevaardigden uit verschillende dorpen werkt onze wethouder aan een vernieuwing van de hulp bij het huishouden. De dorpen zelf krijgen meer te zeggen over de wijze waarop en de mate waarin mensen die dit nodig hebben ondersteuning krijgen om het eigen huis schoon en leefbaar te houden en daardoor langer te kunnen blijven wonen in de eigen vertrouwder omgeving. Op ons initiatief heeft een meerderheid van de raad ingestemd met een onderzoek naar nieuwe vormen van sociale zekerheid. We moeten ook op lokaal vlak een antwoord vinden op sociale en economische ontwikkelingen die steeds meer mensen confronteren met risico’s waarop de bestaande regelingen niet langer het toekomstgerichte antwoord zijn. Ook voor de opvang van vluchtelingen durven wij onze nek uit te steken. Naast noodopvang zetten wij in op taalonderwijs en vooral op huisvesting. Niet in aparte concentraties, maar gewoon in kleinschalige woonvoorzieningen die extra gebouwd worden en die bedoeld zijn voor alle mensen die op zoek zijn naar huisvesting.  Dat zijn enkele voorbeelden van onze gestage inzet voor progressieve vernieuwing. We schrijven er niet alle weken over in de kranten, maar stropen wel alle dagen onze mouwen er voor op. Dat hebben we gedaan in het afgelopen jaar en dat blijven we doen in het nieuwe jaar.

 

Gelukkig Nieuwjaar!

 

PvdA/GroenLinks: de raadsleden Annigje Primowees, Frits Berben en Fred Peeters; wethouder Raf Janssen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *