Renovatie Piushallen

Renovatie Piushallen

In de afgelopen Raadsvergadering heeft PvdA/Groenlinks met veel pijn en moeite ingestemd met het verlenen van een extra krediet van € 188.000 voor de renovatie van de Piushallen in Panningen. De Stichting Sporthallen Helden (SSH), die de Piushallen beheert, draagt zelf       € 100.000 bij aan het tekort. Van onze zijde was er veel kritiek op de wijze waarop de overschrijding van € 288.000 is ontstaan en over het late tijdstip waarop de Gemeenteraad hierover werd geïnformeerd. Onze fractie heeft uiteindelijk ingestemd omdat SSH anders failliet zou zijn gegaan met alle negatieve consequenties voor de (plaatselijke) aannemers van dien, die nog € 200.000 moeten ontvangen voor geleverde werkzaamheden.

Aangezien het niet helemaal helder is hoe dit tekort heeft kunnen ontstaan heeft onze fractie om een nader onderzoek gevraagd. Dit om inzichtelijk te maken op welke wijze de overschrijdingen hebben kunnen ontstaan en op welke wijze de besluitvorming hieromtrent heeft plaatsgevonden. Het doel hierbij is om te leren van dit proces zodat eventuele dreigende overschrijdingen bij nieuwe grote projecten beter in de hand zullen worden gehouden.

Wethouder van Kessel heeft in de Raadsvergadering aangekomdigd een onderzoek voor te bereiden en samen met de Gemeenteraad de randvoorwaarden in te vullen.

Fred Peeters

Raadslid PvdA/Groenlinks

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *