Resultaten klimaattop hoopvol

klimaattop
Resultaten klimaattop hoopvol
De berichten die ons ter ore komen over de klimaattop in Parijs zijn hoopvol. Voor het eerst in de geschiedenis hebben alle deelnemers sluitende afspraken gemaakt om een halt toe te roepen aan de ongebreidelde uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt door het gebruik van fossiele brandstoffen. Dit om te voorkomen dat onze aarde aan het einde van deze eeuw met meer dan 2 graden is opgewarmd met alle desastreuze gevolgen van dien. Wereldwijd betekent dit een omschakeling van het gebruik van fossiele brandstoffen naar schone energiebronnen zoals o.a. wind- en zonne-energie. Ook voor Nederland, dat nog sterk afhankelijk is van fossiele brandstoffen, betekent dit aan de ene kant een enorme omschakeling. Maar het biedt aan de andere kant ook kansen: bedrijven in landen die voorop lopen met het toepassen van nieuwe schone technologieën zullen deze kunnen exporteren naar landen die nog niet zover zijn. Het biedt ook kansen aan bedrijven in Peel en Maas. Een organisatie zoals Gloei die in samenwerking met bedrijven allerlei innoverende initiatieven neemt, zal een steeds belangrijkere positie innemen.
PvdA/Groenlinks is van mening dat ook de gemeente Peel en Maas haar steentje zal moeten bijdragen. We hebben al een klimaatneutraal huis van de gemeente maar initiatieven zullen meer op hun effect op het klimaat moeten worden getoetst. PvdA/GroenLinks zal daarnaast duurzame initiatieven uit onze gemeente, die bijdragen aan het terugdringen van CO2-gehalte, van harte ondersteunen.
Fred Peeters
Raadslid PvdA/GroenLinks

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *