Schriftelijke vragen over gezondheidsrisico’s intensieve veehouderij.

Betreft: Schriftelijke vragen artikel 38 van het reglement van orde over gezondheidsrisico’s intensieve veehouderij.

Aan: College van B&W van de gemeente Peel en Maas,

Maasbree, 8 juli 2016.

Geacht College,

Al geruime tijd maken wij ons zorgen over de gevolgen van met name de intensieve veehouderij voor de gezondheid van omwonenden. Gisteren werden de resultaten van een driejarig onderzoek gepresenteerd van een samen-werking van het RIVM, Universiteit Utrecht (IRAS), Wageningen UR en NIVEL.1 Uit dit onderzoek komt naar voren dat omwonenden van veehouderijen meer last hebben van luchtwegklachten vanwege een afname van de longfunctie. Volgens de onderzoekers is het aannemelijk dat dergelijke gezondheids-problemen worden veroorzaakt door de stoffen die afkomstig zijn van veehouderijen, zoals de uitstoot van fijnstof, micro-organismen,

endotoxines (bacterieresten) en ammoniak. Mede naar aanleiding van deze uitkomsten roept GGD GHOR Nederland provincies en gemeenten op om maatregelen te nemen om gezondheidsproblemen te voorkomen en mensen te beschermen.

Vorige week werd tevens bekend dat de Nationale ombudsman gaat onderzoeken welke lessen de overheid heeft getrokken uit de aanpak van de Q-koorts. Bij de Q-koorts nam de overheid, volgens de slachtoffers, te laat

maatregelen en liet de informatievoorziening richting burgers over de risico’s van met Q-koorts besmette bedrijven, te wensen over.

PvdA/Groenlinks vindt dat de gezondheid en het welzijn van mensen altijd prioriteit dienen te hebben.

Daarom stellen wij de volgende vragen:

1. Heeft het College kennisgenomen van het onderzoek Veehouderij,

Gezondheid en Omwonenden van het RIVM, Universiteit Utrecht (IRAS),

Wageningen UR en NIVEL?

2. Is het College het met ons eens dat de oproep van de GGD GHOR aan

provincies en gemeenten, mede naar aanleiding van dit onderzoek, actie te

ondernemen, gezondheidsproblemen door de veehouderij te voorkomen

en mensen te beschermen terecht is?

3. Welke gegevens zijn er bij het College bekend als het gaat om de uitstoot

van fijnstof en ammoniak in de gemeente Peel en Maas? In welke gebieden

in onze gemeente lopen bewoners meer risico door het grote aantal

(intensieve) veehouderijbedrijven in de buurt?

4. Is het College bereid om op korte termijn samen met de GGD, LLTB,

omgevingsdiensten en de Provincie te bekijken welke acties er direct op het

gebied van handhaving en beleid kunnen worden opgepakt? Hoe kan de

uitstoot van onder andere ammoniak en fijnstof worden verminderd en hoe

kunnen we verdere risico’s op het gebied van volksgezondheid voorkomen?

5. Ondersteunt het College de oproep van de GGD GHOR dat het voorzorgs-

principe nu opgenomen dient te worden in beleid en in omgevings-

vergunningen ? Dit om ervoor te zorgen dat er bij beslissingen over het

wel of niet verlenen van vergunningen voor nieuw te bouwen of uit-

breidingen van veehouderijen verplicht gekeken moet worden naar eventuele

gezondheidsrisico’s.

Is het College bereid om dit op korte termijn op te gaan pakken? Dit om te

voorkomen dat de ombudsman over een aantal jaren opnieuw aan het werk

moet omdat we als overheid te laat hebben gereageerd op ernstige

signalen over het feit dat de gezondheid van onze burgers beter beschermd

kan worden.

 

Graag beantwoording in de daarvoor gestelde termijn.

Met vriendelijke groeten,

Annigje Primowees, fractievoorzitter PvdA/Groenlinks

Frits Berben, raadslid PvdA/Groenlinks

Fred Peeters, raadslid PvdA/Groenlinks

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *