Statushouders verdienen een plek in Peel en Maas

19-1-2017 door: Annigje Primowees, Frits Berben en Fred Peeters
Zoals bekend, is er in de gemeenteraad van Peel en Maas op dit moment geen meerderheid voor de aankoop van vier woningen om asielzoekers die mogen blijven (zogenaamde statushouders) te huisvesten. Om te bezien welke mogelijkheden er allemaal nog meer zijn, is er afgelopen week een werkvergadering gehouden.

In deze vergadering zijn er door verschillende partijen ideeën geopperd en heeft het College van B&W uiteengezet welke alternatieven er bekeken zijn. Naar toen bleek, heeft het college haar uiterste best gedaan om zo veel mogelijk alternatieven te onderzoeken. Uiteraard gaat het college verder met het zoeken naar meer mogelijkheden om woningzoekenden snel aan een betaalbare woonruimte te helpen. De aankoop van woningen is een van de middelen om zowel voor de huisvesting van statushouders in de diverse kernen en om verdringing van andere woningzoekenden te voorkomen en lange wachttijden te verminderen. Maar huisvesten kan met allerlei middelen. PvdA/GroenLinks denkt hierbij bijvoorbeeld aan het ter beschikking te stellen van gemeentegrond voor tijdelijke woningen of het snel vergunningen verlenen aan particuliere bonafide huisvesters. Woningcorporaties doen al heel veel om statushouders te huisvesten maar ook van de gemeente wordt iets verwacht. Op deze wijze kan de gemeente Peel en Maas dan ook haar steentje bijdragen aan het opvangen van mensen die huis en haard hebben moeten verlaten omdat ze in levensgevaar verkeerden. Voor PvdA/GroenLinks is het belangrijk dat haalbare voorstellen ertoe leiden dat we onze doelstelling voor 2017, inclusief de tien niet gehuisveste statushouders in 2016, zullen halen. Statushouders verblijven momenteel al veel te lang in asielzoekerscentra, wat voor henzelf niet goed is en waardoor ze onvoldoende de gelegenheid hebben om met hun integratie te beginnen. Door ze huisvesting aan te bieden kan er vervolgens ook snel met de integratie worden gestart.

Annigje Primowees, Frits Berben en Fred Peeters,

fractie PvdA/Groenlinks

2 reacties op “Statushouders verdienen een plek in Peel en Maas”

 1. Marjo en Joep Hermans schreef:

  In Hallo van deze week pleiten jullie weer eens voor ‘plus vite’ huizen voor statushouders. Want zo zeggen jullie ze verblijven al veel te lang in centra. Wij, mantelzorgers van een dochter met verstandelijke beperking zoeken samen met 10 andere mantelzorg ouders al jaren naar een zelfstandige zorgwoning met begeleiding. Tijdens de ouderavond voor een woonhofje (Knarrenhof) in Helden zaten ouders te huilen omdat ze er doorheen zitten. Ze zoeken hopeloos naar een zorgwoning (-plek). Sommige ouders zoeken al meer dan 6 jaar naar een plekje in deze falende gemeente. Voor de Groenling alleen al staan 20 jongeren met een beperking te wachten. Hulp valt de komende 5 jaar niet te verwachten, zorgaanbieders trekken zich terug en individu zoekt het zich maar uit. Sommige partijen stelden gelukkig al eens vragen in de raad, maar de PvdA met een zogenaamd sociaal gezicht blijft onzichtbaar voor de eigen inwoners die het al veel langer moeilijk hebben dan een statushouder.
  En dat wilden we even kwijt !

  Marjo en Joep Hermans

 2. Annigje Primowees schreef:

  Beste meneer en mevrouw Hermans,

  U heeft volkomen gelijk. Indien we iedereen ‘mee willen laten doen’, zoals wij en ook de gemeente bepleiten, dan hoort een passende woning daarbij. Het strijden en streven van onze fractie om zoveel mogelijk sociale huurwoningen te verwerven, vloeit hier dan ook uit voort. Statushouders is één categorie woningzoekenden; een categorie die we vanuit de Rijksoverheid en de provincie MOETEN huisvesten. Om ervoor te zorgen dat die dwang niet leidt tot verdringing op de woningmarkt, maakt onze fractie zich sterk om het bestaande aanbod uit te breiden. Uiteraard blijven we ons, al dan niet binnen de raad, inzetten voor meer woningen voor mensen die met hulp gehuisvest zouden moeten worden. Als gemeente gaan we daar niet echt over, maar wel kunnen we creatief meedenken met de zorginstellingen en de woningcorporaties. En dat doen we ook. Binnenkort kunnen we daar overigens nog meer nieuws over verwachten. Het heeft onze aandacht en achter de schermen is onze fractie en zeker ook onze wethouder daar druk mee bezig. Wij hopen dat er snel iets van de grond komt en dat uw dochter een fijne, passende woning vindt. Blijft u ons vooral ook schrijven over wat er mis is en draag als het kan initiatieven bij ons aan. Daar kunnen we als fractie iets mee!

  Met vriendelijke groet,

  Annigje Primowees
  Fractievz Parij van de Arbeid/GroenLinks

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *