Statushouders verdienen een plek in Peel en Maas

19-1-2017 door: Annigje Primowees, Frits Berben en Fred Peeters
Zoals bekend, is er in de gemeenteraad van Peel en Maas op dit moment geen meerderheid voor de aankoop van vier woningen om asielzoekers die mogen blijven (zogenaamde statushouders) te huisvesten. Om te bezien welke mogelijkheden er allemaal nog meer zijn, is er afgelopen week een werkvergadering gehouden.

In deze vergadering zijn er door verschillende partijen ideeën geopperd en heeft het College van B&W uiteengezet welke alternatieven er bekeken zijn. Naar toen bleek, heeft het college haar uiterste best gedaan om zo veel mogelijk alternatieven te onderzoeken. Uiteraard gaat het college verder met het zoeken naar meer mogelijkheden om woningzoekenden snel aan een betaalbare woonruimte te helpen. De aankoop van woningen is een van de middelen om zowel voor de huisvesting van statushouders in de diverse kernen en om verdringing van andere woningzoekenden te voorkomen en lange wachttijden te verminderen. Maar huisvesten kan met allerlei middelen. PvdA/GroenLinks denkt hierbij bijvoorbeeld aan het ter beschikking te stellen van gemeentegrond voor tijdelijke woningen of het snel vergunningen verlenen aan particuliere bonafide huisvesters. Woningcorporaties doen al heel veel om statushouders te huisvesten maar ook van de gemeente wordt iets verwacht. Op deze wijze kan de gemeente Peel en Maas dan ook haar steentje bijdragen aan het opvangen van mensen die huis en haard hebben moeten verlaten omdat ze in levensgevaar verkeerden. Voor PvdA/GroenLinks is het belangrijk dat haalbare voorstellen ertoe leiden dat we onze doelstelling voor 2017, inclusief de tien niet gehuisveste statushouders in 2016, zullen halen. Statushouders verblijven momenteel al veel te lang in asielzoekerscentra, wat voor henzelf niet goed is en waardoor ze onvoldoende de gelegenheid hebben om met hun integratie te beginnen. Door ze huisvesting aan te bieden kan er vervolgens ook snel met de integratie worden gestart.

Annigje Primowees, Frits Berben en Fred Peeters,

fractie PvdA/Groenlinks

2 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *