Steun voor maatschappelijke organisaties die last hebben van coronacrisis

Overal worden gevolgen van de coronacrisis voelbaar: mensen worden ziek, worden werkloos of vereenzamen; veel bedrijvigheid valt stil met ernstige gevolgen voor de bestaanszekerheid van mensen en ondernemingen; culturele organisaties, sportorganisaties en andere maatschappelijke instellingen hebben hun activiteiten moeten stopzetten of drastisch terugschroeven. Er zijn landelijke regelingen om mensen en bedrijven door de crisis te helpen en zich aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid. Deze landelijke regelingen kunnen aangevuld worden met lokale regelingen.

De gemeente heeft een pakket aanvullende maatregelen genomen. Prima. Ook wordt gewerkt aan een steunfonds voor maatschappelijke organisaties. Dat is hard nodig want juist die organisaties zijn van belang om de sociale infrastructuur in gemeenschappen overeind te houden. Om meer duidelijkheid te krijgen over de gemeentelijke mogelijkheden in dit verband, heeft PvdA/GroenLinks vragen gesteld aan het college. Is het college met ons van mening dat er in onze gemeente niet-commerciële maatschappelijke organisaties op onder meer de terreinen van gemeenschapsvorming, sport en cultuur zijn, die financiële ondersteuning nodig hebben om hun functie van medebouwer van de sociale infrastructuur in onze dorpen en in onze gemeente te kunnen blijven waarmaken, zo nodig op aangepaste en wellicht vernieuwende wijzen?

Kan het college de voorwaarden noemen waaraan maatschappelijke organisaties moeten voldoen om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning? Kan daarbij gedacht worden aan zaken als: aantoonbare bijdrage die geleverd wordt aan het goede leven in Peel en Maas; levensvatbaarheid van de organisatie; het werken met voornamelijk vrijwilligers en het werken zonder winstoogmerk? Kan de financiële ondersteuning gegeven worden in de vorm van renteloze leningen en/of schenkingen? Kan het college kwijtschelding en/of opschorting geven van de betaling van huur, heffingen of andere verplichtingen? Kan een regeling gemaakt worden met zo weinig mogelijk bureaucratie en zo min mogelijk extra werk voor organisaties en voor gemeente?

Annigje Primowees, Frits Berben, Raf Janssen
Raadsleden PvdA/GroenLinks

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *