Straks 25 varkens per inwoner erbij in Egchel?

Eén enkel bedrijf in Egchel zorgt nu al voor 9 varkens per inwoner. Dit bedrijf wil uitbreiden met 38.000 varkens. Dan komen er weer per inwoner 25 varkens bij in Egchel. Als we alle dieren in de intensieve veehouderij in onze gemeente optellen, bedraagt het gemiddelde per inwoner 75 stuks. Kunnen mens en natuur dit dragen?

Als er economische groei is, gaat het goed met Nederland en zijn inwoners. In de periode waarin de verzorgingsstaat werd opgebouwd, was dat inderdaad het geval. Achteraf moeten we vaststellen dat veel van deze welvaart gepaard is gegaan met uitbuiting van de rest van de wereld, toename van sociale ongelijkheid, vernieling van natuur en aantasting van het leefklimaat. Vijftig jaar geleden waarschuwden wetenschappers al dat er grenzen zijn aan de groei. Tevergeefs. In plaats van het beleid af te stemmen op begrenzing van de groei, wordt nog steeds een beleid gevoerd om de grenzen te laten groeien met behulp van technische middelen, zoals luchtwassers.

Intussen is duidelijk dat deze middelen op papier vaak beter werken dan in de praktijk. Mensen merken dat hun leefomgeving sterk achteruitgaat: lucht, water en bodem raken verontreinigd en vormen in toenemende mate een bedreiging voor de gezondheid van mensen, dieren en planten. Toch blijven bedrijven gericht op economische groei. Zo lang de gemeente haar beleid niet herziet, krijgen deze bedrijven hierbij nog volop steun en hulp van de overheid. Daarom heeft PvdA/GroenLinks al eerder gevraagd werk te maken van een herziening van het beleid. Dat wordt nu eindelijk opgepakt. Maar dat kost veel tijd, terwijl de situatie met de dag verslechtert.

Daarom hebben wij voorgesteld geen uitbreidingen van intensieve veehouderijen toe te staan zolang het beleid nog niet is herzien. Voor zo’n tijdelijke stop hebben we geen steun gekregen van de andere fracties. Het is maar dat Egchel dit weet!

Annigje Primowees, Frits Berben, Raf Janssen,
Raadsleden PvdA/GroenLinks Peel en Maas

Eén reactie op “Straks 25 varkens per inwoner erbij in Egchel?”

  1. G.J.T Bongaarts schreef:

    Ik lees dit artikel en schrik me rot.

    Eerst klopt de gemeente zich op de borst dat er stalen verdwijnen, maar er word niets gezegd over dat er 38000 bijkomen. We leven al in een gemeente met een slechte luchtkwaliteit, terwijl iedereen weet dat dit zeer snel en drastisch moet verminderen. Dus ik steun jullie om dit tegen te houden.

    Bedankt voor jullie inzet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *