Tag: PvdA/GroenLinks Peel en Maas

Verblijfsbelasting

Zonder extra geld van het Rijk was de financiële situatie van de gemeente niet zo rooskleurig. Daarom is het onverstandig om de toch al heel lage toeristenbelasting al weer niet te verhogen. Alleen de verblijfsbelasting…

Energie-armoede zwaar onderschat probleem

Om klimaatproblemen tegen te gaan, moet de uitstoot van CO-2 drastisch omlaag. Daarvoor moeten we onder meer onze woning aardgasvrij maken. Een gigantische opgave. De raad bespreekt binnenkort de eerste plannen die het college daarover…

Transitievisie warmte

Omwille van het klimaat moeten we van het gas af. De gemeente moet daarvoor een plan maken. Dat ligt er nu. Wij vinden dat daarin te weinig aandacht is voor mensen die onvoldoende geld hebben…

Zorgen voor elkaar verdient steun en lof

Onze gemeente loopt landelijk voorop wat betreft burgerinitiatieven. Dat geldt op veel terreinen, maar zeker op het gebied van zorg en hulp. In de dorpsgemeenschappen zijn veel initiatieven van burgers die elkaar helpen. De wetgeving…

Hulp bij het Huishouden

Mensen willen graag zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Soms hebben ze daar hulp bij nodig. Wat is er mooier dan dat dorpsgenoten deze hulp zelf organiseren. Dat gebeurt met Hulp…

Meer openbare laadpalen

Om de klimaatverandering tegen te gaan is het nodig dat we de komende jaren omschakelen van het gebruik van fossiele brandstoffen zoals steenkolen, olie en gas op schone energiebronnen zoals wind- en zonne-energie. Dat geldt…

ugg australia ͨ؜ n ugg `ȥ ugg ֩` å ܥ ۩` ugg Хå ugg 饷å ߥ ugg `ȥ֩` `ȥ֩` `ȥꥢ ȥå