Tarief WMO-vervoer mag niet omhoog!

Meer dan 800 mensen maken gebruik van Wmo-vervoer van Omnibuzz. Het College wil het tarief dat mensen per zone moeten betalen, verhogen. PvdA/GroenLinks is daar tegen. Nu de prijzen overal de pan uitrijzen, moet de gemeente daar niet nog een extra schepje bovenop doen.

Mensen die een indicatie hebben voor Omnibuzz-vervoer moeten per zone zelf 73 cent betalen. Het college wil dat bedrag verhogen naar 85 cent. Dat tarief wordt in de andere gemeenten van Limburg ook gehanteerd, zegt het college, en het is een bedrag dat vergelijkbaar is met de kosten van reizen met openbaar vervoer. Het levert de gemeente jaarlijks 11.600 euro extra op. Dat is een relatief klein bedrag vinden wij. En er wordt een totaal fout signaal mee afgegeven.

Iedere maand wordt het leven duurder. Alle huishoudens hebben te maken met een fikse koopkrachtdaling. Steeds meer huishoudens hebben de grootste moeite om de eindjes nog aan elkaar te knopen en velen lukt dat al niet meer. Het college heeft kennelijk onvoldoende voeling met deze situatie en doet vrij luchtig over een extra mindering van de koopkracht van meer dan 800 huishoudens. Het is gemiddeld maar 13 euro op jaarbasis, schrijft het college. Voor mensen die toch al (te) weinig hebben, is 13 euro (te) veel.

Het is ook een miskenning van de precaire situatie waarin veel huishoudens verkeren. De gemeente moet haar burgers helpen en niet extra belasten. Dat geldt ook voor huishoudens met weinig inkomen die geconfronteerd worden met enorme verhogingen van de energielasten. Het rijk geeft gemeenten extra geld om huishoudens hiervoor te compenseren. De gemeente legt de grens voor het recht op deze compensatie bij 120% van het sociaal minimum. PvdA/GroenLinks heeft in de raad voorgesteld die grens te leggen bij 130%. Want ook in de groep 120 tot 130% van het minimum vallen zware klappen.

Annigje Primowees, Frits Berben, Raf Janssen,
Raadsleden PvdA/GroenLinks Peel en Maas

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *