Toekomstig ‘Laefplein Maasbree’ nog erg rommelig

Het dorpsoverleg van Maasbree heeft samen met partners een mooie toekomstvisie opgesteld met daarin plannen voor een zogenaamd Laefplein in het gebied nabij de Pool, de Vermaekerij en de gronden van Werts en Gommans in Maasbree. Dit gebied moet een hoogwaardig woon- en verblijfsgebied worden en autoluw worden ingericht. In de visie zijn tevens om en nabij 20 appartementen voorzien voor sociale huur (25%) goedkope koop en middenhuur. Op dit moment is dit gebied rommelig ingericht en vindt er leegstand plaats. Bovendien is de betreffende autogarage al jaren een doorn in het oog in het centrum van Maasbree. De voorziene invulling met heel veel groen heeft onze ruime instemming.

PvdA/GroenLinks is blij met de toekomstvisie en is er voorstander van om dit project voortvarend op te pakken en een krediet van € 150.000 te verlenen om de inrichting van de openbare ruimte voor te bereiden.
Het College wil de verdere invulling van het gebied echter overlaten aan marktpartijen. PvdA/GroenLinks is van mening dat de gemeente ook hier de regie zou moeten pakken om er voor te zorgen dat het gehele plan op een goede wijze wordt ingevuld.

In het voorstel van het College wordt gesproken over 25% sociale huur: PvdA/GroenLinks is echter van mening dat dit percentage, gezien de enorme behoefte aan sociale huurwoningen, hoger dient te zijn en dat de gemeente dit, in samenspraak met de ontwikkelaars, dient te realiseren. In het plan zijn ook 4 commerciële ruimtes opgenomen bestemd voor horeca en/of detailhandel. We vragen ons af of hier wel behoefte aan is en of deze ruimtes niet beter voor andere doeleinden kunnen worden benut zoals b.v. betaalbare woningen.

Fred Peeters
Commissielid PvdA/GroenLinks

Annigje Primowees
Fractievoorzitter PvdA/GroenLinks

Eén reactie op “Toekomstig ‘Laefplein Maasbree’ nog erg rommelig”

  1. Odilia Rens Delius schreef:

    Heel benieuwd wat jullie vinden van de plannen die gister gepresenteerd zijn.
    Specifiek de plannen voor de woningen die binnen het vastgestelde beeldbepalende dorpsgezicht de hoogte ingaan. Hoe kan het zijn dat de adviescommissie Ruimtelijke kwaliteit en het college van B&W hier mee kunnen leven?
    Waarom lijkt het erop dat het eigen welstand snelheid aan de laars gelapt wordt?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *