Veel mooie woorden, maar weinig concrete daden

‘Praatjes vullen geen gaatjes’, zeiden onze moeders vroeger. En daar bedoelden ze mee, dat ergens over praten prima was, maar dat er uiteindelijk ook echt iets gedaan moest worden. En dat is de kern van onze boodschap aan het college bij de behandeling van de begroting van dit nieuwe college: geen woorden, maar daden!

Er staan mooie voornemens in aanbiedingsbrief en de begroting voor 2023: we gaan verduurzamen, we gaan armoede bestrijden, we gaan de gemeenschapshuizen de verenigingen helpen bij de hoge energiekosten en zo meer. Nergens staat wanneer en hoe. Partij van de Arbeid/GroenLinks heeft daarom concrete voorstellen gedaan.

Ons eerste voorstel is om de huishoudens die een inkomen hebben tot 150% van het sociaal minimum een bijdrage te geven in de sterk gestegen energiekosten. Daar willen wij extra geld voor uittrekken. Het college zegt immers dat we geld genoeg hebben in de reservepot. Laten we verder onze omgeving snel vergroenen door extra bomen en planten in de kernen te plaatsen. Laten we landbouwgif verbieden, dat is slecht voor de bodem en ons water en laten we de intensieve veehouderij beperken, of in elk geval niet verder uitbreiden. De uitbraak van de vogelgriep is een bedreiging voor de volksgezondheid en ook de uitstoot van ammoniak is ongezond voor onze inwoners.

Laten we een deltaplan betaalbare huur- en koopwoningen opstellen, zodat we binnen 4 jaar er minstens 100 woningen extra bij hebben, zodat we onze jongeren en ook nieuwkomers een fatsoenlijk thuis kunnen bieden. Laten we ervoor zorgen dat onze kernen autoluw worden en er elektrische deelauto’s beschikbaar komen en laten we het fietsverkeer stimuleren. Daarmee dragen wij als gemeente ook bij aan de vermindering van de CO2-uitstoot om de opwarming van de aarde terug te dringen. Laten we daar niet volgend jaar mee beginnen, maar morgen. College, toon lef en daadkracht.

Praatjes vullen immers nog steeds geen gaatjes…

Fractie PvdA/GroenLinks

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *